Zespół ADHD – diagnozowanie i terapia

Zespół ADHD – diagnozowanie i terapia

Termin: 15.11.2017| 28.02.2018| 16.05.2018 Nr szkolenia: 1781/O/1/18
Liczba godzin: 4
Cena: 100 zł
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy
Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia
Cele kształcenia:
  • Umiejętność doboru sposobów diagnozowania i postępowania z uczniami z zespołem ADHD oraz pomocy uczniom, rodzicom i nauczycielom
Treści kształcenia:
  • Zdefiniowanie problemu, diagnoza
  • Studium przypadku
  • Przyczyny ADHD, czynniki podtrzymujące i wzmacniające objawy / Studium przypadku
  • Terapia indywidualna, grupowa, farmakoterapia
  • Interwencje nauczycieli, wychowawców
  • Wskazówki dla rodziców
  • Studium przypadku
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy [printfriendly]