Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Termin: 24-25.04.2019| 18-9.05.2019 | 19-20.06.2019  
Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych  
Cena: 280 zł (osoby indywidualne)
560 zł (osoby delegowane z firm)
 
Cel szkolenia:
Podniesienie standardów zarządzania zasobami ludzkimi oraz zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnicy nabędą wiele praktycznych umiejętności pozwalających na polepszenie efektywności zarządzania Zasobami Ludzkimi w firmie. Szkolenie skierowane jest do pracodawców, właścicieli i współwłaścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, kadry zarządzającej oraz pracowników prowadzących sprawy personalne w firmach oraz osoby, które są zainteresowane podjęciem pracy w obszarze zarządzania personelem.
Program szkolenia:
  1. Nowe orientacje w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi.
   • zarządzanie wiedzą
   • zarządzanie przez cele
   • zarządzanie kompetencjami
   • zarządzanie talentami
   • benchmarking
   • organizacja ucząca się
   • marketing personalny

 

  1. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w firmie – modele funkcji personalnej i ich konsekwencje dla zarządzania personelem.

    

   • system polityki personalnej jako sposób realizacji zarządzania personelem w firmie;
   • modele polityki personalnej – model sita (filter approach) i kapitału ludzkiego (human capital approach).

 

  1. Organizacja, rola i zadania Działu Kadrowego (personalnego, HR) w realizacji funkcji personalnej.

 

  1. Planowanie zasobów ludzkich – jak przygotować plan zatrudnienia.

    

   • planowanie zatrudnienia – opis stanowisk pracy metodą porządkowania zadań i wymagań stanowiska pracy w firmie.
   • budowanie profili kompetencji wymaganych na dane stanowisko pracy

 

  1. Rekrutacja (dobór) i selekcja pracowników – jak zrekrutować i wyselekcjonować właściwych pracowników.

    

   • klasyczne sposoby prowadzenia rekrutacji – analiza dokumentów osobowych tj. CV, referencje z poprzednich miejsc pracy; wywiad – rozmowa rekrutacyjna;
   • nowoczesne metody rekrutacji – elementy Assessment Center (centra oceny), zewnętrzne doradztwo personalne.

 

  1. Wdrożenie nowego pracownika – co powinien zawierać program wdrożenia nowego członka organizacji i czemu ma służyć.

    

   • rola osób odpowiedzialnych za wdrożenie nowych pracowników;
   • coaching i mentoring

 

  1. Ewaluacja pracowników – przy użyciu jakich metod najlepiej ocenia się pracownika?

    

   • rola systemów ocen okresowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi;
   • modele kompetencji oraz zarządzanie przez cele jako podstawa konstrukcji systemów ocen okresowych;
   • przygotowanie i wdrożenie systemu okresowej oceny pracowników;
   • powiązanie wyników oceny okresowej z systemem wynagradzania;
   • assessment center – jako nowoczesna forma oceny potencjału i kompetencji pracowników.

 

  1. Rozwój, szkolenie i doskonalenie kadr – jak identyfikować potrzeby szkoleniowe, szkolić pracowników i wspierać wdrażanie umiejętności, a także jak planować ścieżkę kariery?

    

   • kreowanie polityki szkoleniowej (analizy, metody i techniki);
   • ocena efektywności nakładów na szkolenia;
   • sposoby pozyskiwania funduszy unijnych na działania szkoleniowe i doradcze.

 

  1. Motywacja pracowników do wykonywania zadań – jak podejść do spraw płacowych, awansowania oraz jak zaprojektować system wynagrodzeń, system awansowania, tak by zachęcał do osiągania podstawionych celów?

    

   • systemy awansowania;
   • efektywne systemy wynagrodzeń.

 

  1. Przywódczość – jak wpływać na ludzi, aby lubili swoją prace, byli efektywni i chcieli u nas pracować?

    

   • rola i efektywność przywódcy w firmie;
   • dobór odpowiedniego stylu kierowania w zależności od zadania oraz poziomu motywacji i umiejętności pracownika lub grupy;
   • efektywne zarządzanie zespołem.
  2. Komunikacja wewnętrzna – jak poprawić proces komunikowania w firmie i wzmocnić poczucie odpowiedzialności za realizację celów strategicznych?
   • rola komunikacji wewnętrznej w determinowaniu sprawności funkcjonowania firmy;
   • kształtowanie partnerskich relacji między pracownikami jako determinanta kreowania pozytywnego wizerunku firmy.

 

 1. Zwalnianie pracowników – jak rozstać się z pracownikiem, by minimalizować ryzyko pogorszenia wizerunku firmy?

   

  • rola programów zwolnień monitorowanych – outplacement jako sposób rozwiązania problemu redukcji personelu,
  • outsourcing jako element planu redukcyjnego,
  • aspekty prawne.
   

zapisy    
 

 

Print Friendly, PDF & Email