Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w hotelarstwie

wpis w: Szkolenia Indywidualne | 0
Termin: 6-7.02.2018 | 13-14.03.2018 | 17-18.04.2018 | 15-16.05.2018 | 19-20.06.2018
Liczba godzin: 15 godzin dydaktycznych
Cena: 300 zł
Program szkolenia:
  1. Zdefiniowanie celów strategicznych w hotelarstwie.
  2. Technika zarządzania w hotelarstwie.
  3. Planowanie strategiczne w hotelarstwie.
  4. Podstawowa organizacja pracy hotelu.
  5. Sposoby motywowania pracowników.
  6. Kontrola pracowników.
  7. Identyfikacja stylów zarządzania.
  8. Czynniki destabilizujące zarządzanie.
  9. Etapy, przyczyny, oraz rozwiązanie konfliktów.
  10. Nowoczesne metody zarządzania kadrami.


zapisy [printfriendly]