Zarządzanie spółką użyteczności publicznej – praktyczne stosowanie zmian prawnych w obszarze gospodarki komunalnej

wpis w: Szkolenia Firmowe | 0
Termin: 19-20.10.2017 | 23-24.11.2017| 23-24.-01.2018| 20-21.03.2018| 17-18.04.2018 | 22-23.05.2018| 7-8.06.2018
Cena: 895 zł netto/os.
Program szkolenia
1. Zakres zastosowania ustawy o gospodarce komunalnej do wykonywania działalności komunalnej jako usług o charakterze użyteczności publicznej.2. Podstawowe uwarunkowania funkcjonowania spółek komunalnych w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych.3. Prawno-instytucjonalne relacje pomiędzy spółką komunalną a jednostką samorządu terytorialnego (gminą) w zakresie wykonywania przez spółkę zadania własnego:

  • gminy, rola i funkcje właścicielskie.
  • gminy na tle uregulowań ustawy o samorządzie gminnym.

4. Specyfika udzielania zamówień publicznych przez spółkę komunalną w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

5. Wybrane zagadnienia prawa pracy.

6. Wybrane zagadnienia prawne prowadzenia działalności komunalnej w systemie operatorskim.

7. Prawno – instytucjonalne zagadnienia realizacji przez spółkę komunalną projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

8. Funkcjonowanie spółki komunalnej w warunkach monopolu naturalnego.

9. Możliwość realizacji inwestycji oraz ekspansji spółki komunalnej z wykorzystaniem formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

10. Prowadzenie usług użyteczności publicznej w systemie operatorskim na przykładzie wzorców wybranych państw Unii Europejskiej.

11. Budżetowanie i kontroling jako instrumenty zarządzania spółką komunalną i instrumenty poprawy jej efektywności ekonomicznej.


zapisy [printfriendly]