Zagrożenia uczniów w szkole i w domu

Zagrożenia uczniów w szkole i w domu

Termin: 21.12.2018| 06.03.2018| 29.05.2018 Nr szkolenia: 1784/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 100 zł
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice itp.
Forma zajęć: Warsztaty
Cele kształcenia:
 • Uświadomienie skutków uzależnienia od gier komputerowych, internetu, telewizji oraz przedstawienie innych ciekawych rozwijających sposobów zagospodarowania wolnego czasu
 • Problematyka zagrożeń wynikających z uzależnienia od alkoholu i narkotyków
 • Postępowania w obliczu zagrożenia ze strony grup destrukcyjnych, sekt, subkultur
Treści kształcenia:
 • Skutki uzależnienia od gier komputerowych, internetu, telewizji
 • Wpływu reklamy na psychikę
 • Pokazanie alternatywnych zdrowych sposobów spędzania wolnego czasu
 • Przedstawienie zagrożeń wynikających ze spożywania alkoholu i brania narkotyków oraz sposoby obrony przed nimi
 • Prawda, mity i zagrożenia spowodowane używaniem narkotyków i alkoholu
 • Cechy wskazujące na spożycie – jak odczytać na podstawie zachowania ucznia
 • Moje mocne strony – pozytywny wpływ na ucznia
 • Specyfika aktualnie występujących młodzieżowych grup destrukcyjnych, sekt i subkultur
 • Socjotechniki stosowane w  pozyskiwaniu i  utrzymaniu zwolenników
 • Techniki radzenia sobie  z manipulacją
 • Tworzenie zgranego zespołu uczniów, sposoby / metody umacniania przyjaźni tak, aby nie uciekać się do alkoholu i narkotyków
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy [printfriendly]