Zaburzenia zachowania i zagrożenie niedostosowaniem społecznym – metody pracy z uczniem z orzeczeniem

Zaburzenia zachowania i zagrożenie niedostosowaniem społecznym – metody pracy z uczniem z orzeczeniem

Termin: 25.10.2018| 09.01.2019| 22.05.2019 Nr szkolenia: 1769/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 100 zł
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy, pedagodzy
Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Nabycie umiejętności diagnozowania zaburzeń zachowania, niedostosowania społecznego
  • Metody pracy z dzieckiem oraz jego rodziną w zakresie zaburzeń zachowań
Treści kształcenia:
  • Sposoby organizowania współdziałania szkoły, nauczycieli i wychowawców z poradniami
  • Objawy oraz cechy zachowania destrukcyjnego w klasie i w szkole
  • Systemowa terapia rodzin i możliwości współpracy pedagoga szkolnego, wychowawcy klasy z poradniami  specjalistycznymi
  • Kontrakt indywidualny i  grupowy jako metoda wychowawcza – negocjacje jako warunek wstępny  kontraktu / Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem
  • Analiza przypadków, przykładów z wybranych szkół
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy

 

Print Friendly, PDF & Email
Tags: