Dziecko / uczeń depresyjno i lękowy – oddziaływania wychowawcze i terapeutyczne

Dziecko / uczeń depresyjno i lękowy – oddziaływania wychowawcze i terapeutyczne

Termin: Nr szkolenia: 1782/O/18/19
Liczba godzin: 3
Cena: 105  zł
Adresaci: Rodzice, pedagodzy, nauczyciele wszystkich typów szkół oraz przedszkoli, wychowawcy świetlicy, placówek dla dzieci i młodzieży
Forma zajęć: Wykład, konwersatorium
Cele kształcenia:
  • Prezentacja dziecka z  zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi
 • Zapoznanie z  podstawowymi  metodami pracy z dzieckiem / uczniem depresyjnym i lękowym
Treści kształcenia:
  • Charakterystyka problematyki związanej z zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi
  • Różnice pomiędzy zmianami występującymi w naturalnym rozwoju dziecka, a  zachowaniami  zaburzonymi / Objawy lękowe, depresyjne w okresie dojrzewania
  • Myśli samobójcze, próby samobójcze – kiedy i jak reagować
  • Dziecko / uczeń z problemem w domu rodzinnym, w szkole, w placówce – funkcjonowanie, zmiany w zachowaniu
  • Możliwości oddziaływania wychowawczego – do jakiego momentu stosować, kiedy poprosić o pomoc  specjalisty
  • Terapia dziecka / ucznia – wybór metody, formy terapii
 • Współpraca rodziny, szkoły, placówki ze specjalistami, placówkami terapeutycznymi
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy
Print Friendly, PDF & Email