Zabawa i ruch w pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi

Zabawa i ruch w pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi

Termin: 17.10.2017| 11.01.2018| 22.03.2018| 06.06.2018 Nr szkolenia: 1774/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 100 zł
Adresaci: Rodzice dzieci przedszkolnych oraz szkolnych, nauczyciele przedszkolni, nauczyciele szkół podstawowych oraz gimnazjum, pedagodzy, wychowawcy świetlic, ośrodków i różnych placówek dla dzieci
Forma zajęć: Warsztaty
Cele kształcenia:
  • Rozpoznawanie zaburzeń emocjonalnych
  • Określenie roli zabawy i jej zastosowanie w toku pracy z dzieckiem / uczniem  przejawiającym problemy emocjonalne
Treści kształcenia:
  • Prezentacja mechanizmów zaburzeń emocjonalnych
  • Krótka charakterystyka zaburzeń lękowych, depresyjnych, nadpobudliwości psychoruchowej, mutyzmu,  tików
  • Dobór grupy dla dziecka z problemem emocjonalnym, jako istotny czynnik skutecznego oddziaływania
  • Metoda Weroniki Sherborne, jako jedna z form pracy z dzieckiem / uczniem wykorzystująca ruch i swobodę
  • Zabawy ruchowe korzystnie wpływające na rozwój emocjonalny dziecka – prezentacja wykorzystanie  twórczego potencjału dziecka / ucznia
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy [printfriendly]