SZKOŁA TRENERÓW – DYPLOMOWANY TRENER

wpis w: Szkolenia Oświatowe | 0
„CENTRUM IB” Sp. z o.o.
oraz
WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl

zapraszają na

STUDIA PODYPLOMOWE

Termin: wrzesień 2017 – czerwiec 2018

  SZKOŁA TRENERÓW – DYPLOMOWANY TRENER

Cena: 4300 zł
Cel: Celem studiów jest przygotowanie absolwentów szkół wyższych, nieposiadających wykształcenia specjalistycznego, do samodzielnego prowadzenia warsztatów grupowych w wybranej przez siebie tematyce. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez przekazanie praktycznych umiejętności trenerskich, różnorodnych metod i technik pracy warsztatowej oraz poprzez kontakt z najwyższej klasy specjalistami w zakresie trenerstwa warsztatowego w Polsce. Nieustannie rosnący popyt na szkolenia warsztatowe powoduje wzrost zainteresowania firm komercyjnych, korporacji oraz jednostek administracji publicznej, profesjonalnymi, dobrze wykształconymi trenerami. Stąd też celem studiów jest przygotowanie absolwenta w sposób kompletny, eklektyczny oraz wszechstronny do pełnienia funkcji zawodowego trenera.
Adresaci:

 • Studia kierowane są do osób, które marzą o pracy na sali szkoleniowej oraz tych, którzy chcą udoskonalić swój warsztat trenerski.
 • Studia dedykowane są praktykom, którzy opierają skuteczność na działaniach doświadczalnych, pragmatycznych i eksperymentalnych.
Program:

 • Trening interpersonalny
 • Omówienie procesu grupowego ze wskazaniem praktycznego zastosowania
 • Zawód – Trener – przegląd form pracy i zakresu oddziaływania
 • Komunikacja trenera
 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych
 • Projektowanie szkoleń
 • Narzędzia i metody pracy trenera
 • Sytuacje trudne oraz praca z oporem na sali
 • Ocena i ewaluacja szkoleń
 • Specyfika pracy trenera wewnętrznego
 • Self selling – narzędzia budowania wizerunku trenera
 • Przygotowanie autorskiego projektu szkoleniowego
Uzyskane kwalifikacje: Ukończenie studiów podyplomowych Szkoła trenerów – Dyplomowany Trener to nie tylko bogate umiejętności, praktyczne doświadczenia i dyplom. To także początek drogi do prestiżowych certyfikacji oraz superwizji, a także wielopłaszczyznowa ścieżka kariery, którą pokierujecie Państwo względem własnych upodobań. Absolwent naszego kierunku oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje również zaświadczenie ukończenia kursu kwalifikacyjnego Profesjonalny Trener Wewnętrzny.Łączna liczba godzin: 200

zapisy