SZKOŁA TRENERÓW – DYPLOMOWANY TRENER

SZKOŁA TRENERÓW – DYPLOMOWANY TRENER

„CENTRUM IB” Sp. z o.o.
oraz
WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl

zapraszają na

STUDIA PODYPLOMOWE

Termin: wrzesień 2017 – czerwiec 2018

  SZKOŁA TRENERÓW – DYPLOMOWANY TRENER

Cel: 
Celem studiów jest przygotowanie absolwentów szkół wyższych, nie posiadających wykształcenia specjalistycznego, do samodzielnego prowadzenia warsztatów grupowych w wybranej przez siebie tematyce. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez przekazanie praktycznych umiejętności trenerskich, różnorodnych metod i technik pracy warsztatowej oraz poprzez kontakt z najwyższej klasy specjalistami w zakresie trenerstwa warsztatowego w Polsce. Nieustannie rosnący popyt na szkolenia warsztatowe powoduje wzrost zainteresowania firm komercyjnych, korporacji oraz jednostek administracji publicznej, profesjonalnymi, dobrze wykształconymi trenerami. Stąd też celem studiów jest przygotowanie absolwenta w sposób kompletny, eklektyczny oraz wszechstronny do pełnienia funkcji zawodowego trenera warsztatu.
Adresaci:
Studia kierowane są do osób, które marzą o pracy na sali szkoleniowej oraz tych, którzy chcą udoskonalić swój warsztat trenerski. Zapraszamy zarówno osoby bez doświadczenia na sali jak i tych, którzy mają już za sobą wyzwanie pracy z grupą.
Praca trenera wymaga otwartości i odwagi w konfrontacji z różnorodnością uczestników szkoleń.
Studia dedykowane są praktykom, którzy opierają skuteczność na działaniach doświadczalnych, pragmatycznych i eksperymentalnych. Nie uczymy produkowania slajdów oraz konstrukcji wykładów. Stawiamy na aktywną, zaangażowana prace w oparciu o proces grupowy.
Program:

 • Trening interpersonalny
 • Omówienie procesu grupowego ze wskazaniem praktycznego zastosowania
 • Zawód – Trener – przegląd form pracy i zakresu odziaływania
 • Komunikacja trenera
 • Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych
 • Projektowanie szkoleń
 • Narzędzia i metody pracy trenera
 • Sytuacje trudne oraz praca z oporem na sali
 • Ocena i ewaluacja szkoleń
 • Specyfika pracy trenera wewnętrznego
 • Self selling – narzędzia budowania wizerunku trenera
 • Przygotowanie autorskiego projektu szkoleniowego
 • Etiuda zaliczeniowa
Uzyskane kwalifikacje:
Ukończenie studiów podyplomowych Szkoła trenerów to nie tylko bogate umiejętności i praktyczne doświadczenia oraz dyplom. To również otwarta droga do prestiżowych certyfikacji oraz superwizji, a także wielopłaszczyznowa ścieżka kariery.
Absolwent naszego kierunku oprócz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje również zaświadczenie ukończenia kursu kwalifikacyjnego Profesjonalny Trener Wewnętrzny.
Dodatkowo studia przygotowują bezpośrednio do ubiegania się o rekomendację I-go stopnia – Trener Warsztatu, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Łączna liczba godzin:
200

zapisy