Wykorzystanie multimediów w procesie edukacyjnym

Wykorzystanie multimediów w procesie edukacyjnym

Termin: Termin do ustalenia po zebraniu grupy Nr szkolenia: 1718/O/18/19
Liczba godzin: 6
Cena: 150 zł
Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjum, oraz szkół ponadgimnazjalnych
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Komputery , tablety jako narzędzie kultury współczesnej
  • Poznanie sposobów wykorzystania komputerów podczas zajęć lekcyjnych
  • Nabycie umiejętności wykorzystywania programów komputerowych do sporządzania pomocy dydaktycznych.
 • Wzrost świadomości na temat bezpieczeństwa pracy z komputerem i Internetem.
Treści kształcenia:
  • Czym są nowe media? – charakterystyka./ Zastosowanie komputera w edukacji.
  • Zapoznanie ze specyfiką pracy na komputerze z dzieckiem w wieku szkolnym.
  • Funkcje komputera jako środka dydaktycznego
  • Zamysł tworzenia komputerowych programów edukacyjnych.
  • Cele komputerowego wspomagania nauczania.
  • Zalety i wady wspomagania nauczania poprzez komputer. / Multimedia w szkole.
  • Technologie multimedialne w nauczaniu dzieci/uczniów (tworzenie prezentacji tematycznych, pomocy dydaktycznych)
  • Praca z przekazem cyfrowym – grafiką, filmem oraz dźwiękiem.
  • Bezpieczeństwo dzieci, uczniów, nauczycieli wykorzystujących do nauki komputer:
    • zasady bezpieczeństwa w pracy z komputerem
    • bezpieczny internet dla nauczycieli i uczniów
   • sposoby ochrony uczniów przed treściami niepożądanymi?
 • Programowanie w języku LOGO – podstawy.
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki).

zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Tags: