WYCHOWANIE FIZYCZNE

wpis w: Szkolenia Oświatowe | 0
„CENTRUM IB” Sp. z o.o.
oraz

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl

zapraszają na

STUDIA PODYPLOMOWE

Termin: wrzesień 2017 – czerwiec 2018

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Cel:
 • Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia przedmiotu wychowanie fizyczne do poziomu szkół ponadgimnazjalnych włącznie. Proponowany program wyposaży uczestników w wiedzę z zakresu nowoczesnych metod pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.)
  Studia mają charakter kwalifikacyjny.

Adresaci:

 • Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat) oraz przygotowanie pedagogiczne , które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie nauczania wychowania fizycznego.
  UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Rozwój fizyczny i sprawność fizyczna
 • Aktywność fizyczna
 • Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej
 • Edukacja zdrowotna
 • Kompetencje społeczne
 • Dydaktyka wychowania fizycznego
 • Praktyka w zakresie nauczania przedmiotu Wychowanie fizyczne

Czas trwania: 3 semestry (realizowane w ciągu dziesięciu miesięcy), 350 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk.

 

Uzyskane kwalifikacje:   Po ukończeniu studiów kandydat otrzymuje kwalifikacje do nauczania historii do szkół ponadgimnazjalnych włącznie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. poz.1207 z późn.zm.).

 

zapisy