WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

„CENTRUM IB” Sp. z o.o.
oraz

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl

zapraszają na

STUDIA PODYPLOMOWE

Termin:  marzec 2019 r. – czerwiec 2020 r., październik 2019 r. – styczeń 2021 r.

 

                                                                      WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

CENA: 2900 zł

Cel:
​Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie. Program studiów realizowany jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 131.).
Adresaci:
Adresatami studiów są absolwenci studiów min. pierwszego stopnia (licencjat) posiadający przygotowanie pedagogiczne.
UWAGA! Do podjęcia nauki na studiach podyplomowych nie jest wymagane zatrudnienie w placówce oświatowej w charakterze nauczyciela.
Program obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Podstawy poradnictwa młodzieżowego i rodzinnego w Polsce
 • Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka
 • Zdrowie seksualne i prokreacja
 • Wprowadzenie do seksuologii
 • Podstawy etyki i bioetyki rodziny
 • Dydaktyka i metodyka nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie i edukacji seksualnej na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Metodyka wychowania do życia w rodzinie w zakresie treści związanych z rodziną
 • Metodyka wychowania do życia w rodzinie w zakresie edukacji seksualnej
 • Trening  interpersonalny w zakresie komunikacji
 • Planowanie pracy edukatora seksualnego
 • Polityka rodzinna w Polsce i w krajach UE
 • Praktyka pedagogiczna

 

Uzyskane kwalifikacje: 

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające, w połączeniu z pozostałymi wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu  Wychowania do życia w rodzinie.

Czas trwania:
3 semestry, 350 godzin dydaktycznych + 60 godzin praktyk

 

 

Print Friendly, PDF & Email