WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Termin:

Cena:

220 zł (zwolnione z VAT)

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zostaną kompleksowo zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi własności intelektualnej. Poznają narzędzia ochrony i ich cechy charakterystyczne. Dowiedzą się jak zarządzać własnością intelektualną oraz zapoznają się z najczęstszymi problemami związanymi z własnością intelektualną. .

Program szkolenia

1.Rys historyczny własności inteletualnej.

2.Własność intelektualna i przemysłowa.

3.Co i kto podlega ochronie?

a) podział narzędzi ochrony,

b) cechy charakterystyczne poszczególnych narzędzi ochrony.

4.Definicja i źródła prawa własności intelektualnej

5.Kto może dysponować prawami własności intelektualnej?

a) umowy cywilno-prawne.

b) licencje: adware, shareware, freeware,

c) Public Domain.

6.Prawa wyłączne – definicja

7.Jak zarządzać własnością intelektualną?

8.Chiński syndrom oraz problem leków jako casestudy.

9.Przyczyny kradzieży własności intelektualnej:

a) łatwość kopiowania lub powielania,

b) chęć pozyskania nienależnych korzyści,

c) brak świadomości naruszania prawa,

d) poczucie bezkarności.


zapisy
Print Friendly, PDF & Email