Warsztaty pozytywnego i twórczego myślenia

Warsztaty pozytywnego i twórczego myślenia

Termin: 25.04.2019 Nr szkolenia: 1729/O/18/19
Liczba godzin: 3
Cena: 100 zł
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice itp.
Forma zajęć: Warsztaty
Cele kształcenia:
  • Nabycie umiejętności rozbudzania, kształtowania u siebie twórczego myślenia
  • postrzeganie różnic w procesie myślenia
 • Kształtowanie pozytywnego myślenia o sobie – autoakceptacja
Treści kształcenia:
  • Samoakceptacja
  • Rozwijanie motywacji do działania
  • Zdolność rozwiązywania problemów
  • Pobudzanie i wzmacnianie zdolności twórczych i wyobraźni
  • Odkrywanie różnych form ekspresji, aktywizacja 5 zmysłów
  • Optymistyczne i pesymistyczne myślenie i jego wpływ na efektywność działania
  • Kształtowanie wrażliwości na „inność” i „odmienność”
  • Myślenie alternatywne oraz pobudzanie wyobraźni pojęciowej uczestników pod kątem tematów analizowanych podczas zajęć lekcyjnych
  • Tworzenie opowiadań abstrakcyjnych
  • Gry strategiczne oraz etiudy teatralne z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku
  • Integracja grupy poprzez wspólną kreację muzyczną z wykorzystaniem podstawowych materiałów, plastychnych
  • Aktywizowanie wyobraźni przestrzennej i myślenia obrazowego poprzez niestandardowe stosowanie „zwykłych” przedmiotów
 • Pobudzanie myślenia symbolicznego poprzez stworzenie warunków dla swobodnej kreacji każdego bez konieczności posiadania szczególnych umiejętności plastycznych
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Tags: