Warsztaty komunikacji i kierowania

Warsztaty komunikacji i kierowania

Termin: 29-30.11.2017 | 7-8.12.2017 |30-31.01.2018 | 27-28.03.2018 | 29-30.05.2017| 26-27.06.2018 |
Liczba godzin: 20 dydaktycznych (2 dni)
Cena: 950 zł netto/os. (cena zawiera koszt materiałów szkoleniowych)
Adresaci: Kadra kierownicza i specjaliści
Forma zajęć: wykład, case study, dyskusja, ćwiczenia grupowe
Cele kształcenia:
 • Podwyższenie świadomości komunikacyjnej uczestników szkolenia
 • Poznanie podstawowych narzędzi skutecznej komunikacji
 • Rozpoznawanie i wykorzystywanie komunikatów werbalnych i niewerbalnych
 • Praktyczna umiejętność rozpoznawania, rozwiązywania i wykorzystywania konfliktów
 • Umiejętność poprawnego przekazywania informacji
 • Poznanie techniki zadawania efektywnych pytań
Treści kształcenia: 1. Komunikacja interpersonalna w teorii:

 • modele komunikacji,
 • style komunikowania się,
 • kierunki przepływu informacji,
 • komunikacja jawna i ukryta,
 • bariery komunikowania wg. Gordona tzw. „brudna dwunastka”,
 • efektywność komunikacji interpersonalnej.

2. Autodiagnoza własnego stylu komunikowania i dopasowanie się do rozmówcy:

 • określenie własnego stylu w komunikacji,
 • analiza indywidualnego sposobu interakcji z innymi,
 • zachowania i reakcje a styl osobowościowy.

3. Komunikacja werbalna:

 • odróżnianie faktów od interpretacji w rozmowie – skąd się biorą zniekształcenia w rozmowie?; sposoby eliminacji zniekształceń,
 • przekonywanie, argumentacja, perswazja – wykorzystanie języka wpływu i perswazji,
 • podstawowe techniki perswazji.

4. Podstawowe narzędzia skutecznej komunikacji:

 • parafraza,
 • dopytywanie,
 • wyjaśnianie i doprecyzowanie,
 • podsumowanie,
 • klaryfikacja,
 • aktywne słuchanie.

5. Pytania jako narzędzie kontroli nad procesem komunikacyjnym:

 • rodzaje pytań możliwych do zastosowania,
 • sztuka prowadzenia rozmówcy za pomocą pytań otwartych i zamkniętych,
 • pytania jako metoda zbierania informacji i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
 • korzyści z zadawania pytań.

6. Asertywność w rozmowie:

 • czym jest asertywność?,
 • podstawowe techniki asertywności,
 • umiejętność zachowań asertywnychw praktyce (mówienie „nie”, sygnalizowanie oczekiwań, próśb, złości, komunikowanie pochwał, konstruktywna krytyka),
 • radzenie sobie z negatywnymi opiniami, krytyką,
 • asertywność w kontaktach z przełożonym, współpracownikiem, podwładnym.

7. Konflikty:

 • przyczyny konfliktów w zespole
 • modele i etapy stylów reakcji na konflikt – efektywne zarządzanie konfliktami,
 • konstruktywne radzenie sobie z konfliktem – czy konflikt zawsze jest zjawiskiem negatywnym? Jak wykorzystywać pozytywne i negatywne efekty konfliktów w zespole?

8. Komunikacja niewerbalna:

 • funkcje komunikacji niewerbalnej,
 • elementy komunikacji niewerbalnej istotne dla autoprezentacji i budowania relacji interpersonalnych (mowa ciała, ton głosu, kontakt wzrokowy, uścisk dłoni),
 • przestrzeń w osobistej komunikacji – proksemika,
 • emocje w komunikacji niewerbalnej – jak z nich korzystać?,
 • jak świadomie używać komunikacji niewerbalnej, aby wzmocnić przesłanie?,
 • spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego.
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy [printfriendly]