PEDAGOGIKA PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

„CENTRUM IB” Sp. z o.o.
oraz

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU

ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl

zapraszają na

STUDIA PODYPLOMOWE

Termin: wrzesień 2017 – czerwiec 2018

 

PEDAGOGIKA PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

Cena: 3300 zł

Studia kwalifikacyjne trwające 3 semestry

Cel: Kształcenie i doskonalenie specjalistów odpowiedzialnych za organizowanie i prowadzenie oddziaływań opiekuńczych, wychowawczych i socjalnych w środowisko lokalnym, instytucjach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczych i socjalizujących, itp.
Adresaci:

 • Pracownicy socjalni, wychowawcy placówek opiekuńczych, pracownicy i opiekunowie świetlic środowiskowych i terapeutycznych, asystenci osób niepełnosprawnych, kuratorzy, nauczyciele.
Program:

 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza.
 • Metodyka pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej.
 • Etyka pracy pedagogicznej.
 • Interwencja kryzysowa.
 • Lokalny system polityki społecznej.
 • Doradztwo zawodowe.
 • Metodyka pracy socjalnej.
 • Terapia w pracy opiekuńczo – wychowawczej.
 • Strategiczna praca socjalna i opiekuńcza.
 • Organizacja i promocja sieci wsparcia społecznego.
 • Organizacja, promocja i prowadzenie opieki zastępczej.
 • Diagnoza w pracy opiekuńczo – wychowawczej.
 • Pedagogika społeczna.
 • Podstawy prawne pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej.
 • Polityka społeczna.
 • Procesy grupowe i techniki socjoterapeutyczne.
 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja.
 • Psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej.
 • Psychologia społeczna z elementami psychopatologii.
 • Systemowe rozwiązania i strategie lokalnej sieci wsparcia.
 • Metodyka pracy z rodziną.
 • Warsztaty umiejętności społecznych w pracy opiekuńczo – wychowawcze.
 • Trening interwencji socjalnej.
 • Trening terapeutyczny.
 • Trening wychowawczy.
 • Trening komunikacyjny.
 • Wsparcie i interwencja w rodzinie.
 • Wybrane zagadnienia metodyki pracy z rodziną.
 • Metodyka pracy z indywidualnym przypadkiem.
 • Metodyka pracy w środowisku otwartym.
 • Opieka nad osobą starszą.
 • Praktyka

Uzyskane kwalifikacje: Ukończenie studiów  będzie nadawało kwalifikacje do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, internatach i świetlicach szkolnych, w administracji terenowej na stanowiskach organizatorów opieki nad dzieckiem oraz na stanowisku pedagoga szkolnego.

Łączna liczba godzin: 360 h.

zapisy

Studia 3-semestralne będą realizowane w czasie 11 miesięcy.


[printfriendly]