Uczeń z wadą słuchu w środowisku szkolnym i przedszkolnym

Uczeń z wadą słuchu w środowisku szkolnym i przedszkolnym

Termin: 17.04.2019 Nr szkolenia: 1773/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 110 zł
Adresaci: Rodzice, nauczyciele
Forma zajęć: Warsztaty, ćwiczenia
Cele kształcenia:
  • Rozpoznawanie dzieci z wadą słuchu
  • Nabycie umiejętności wyboru stosowania specjalnych metod i ćwiczeń w edukacji  z dziećmi / uczniami niesłyszącymi i słabo słyszącymi
 • Rozwijanie mowy dziecka z wadą słuchu
Treści kształcenia:
  • Ćwiczenia uświadamiające znaczenie słuchu
  • Definicja i klasyfikacje głuchoty (M. Grzegorzewskiej, K. Kirejczyka, BIAP)
  • Przyczyny i rodzaje uszkodzenia słuchu
  • Specyfika procesów poznawczych u dziecka / ucznia z wadą słuchu
  • Ćwiczenia słuchowe i usprawniające w procesie rewalidacji dziecka z wadą słuchu
  • Projektowanie programu do rewalidacji indywidualnej dziecka / ucznia z wadą słuchu
 • Metody i ćwiczenia w kształtowaniu i rozwijaniu mowy dzieci / uczniów  z wadą słuchu
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Tags: