Tworzenie profesjonalnego biznesplanu

Tworzenie profesjonalnego biznesplanu

Termin: 16-17.04.2019 | 5-6.06.2019
Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych
Cena: 276 zł (osoby indywidualne)
400 zł (osoby delegowane z firmy)
Program szkolenia:
  1.  Podstawowe informacje o biznesplanie.
  1.  Cele tworzenia biznesplanu.
  1.  Struktura biznesplanu.
  1.  Sporządzanie poprawnego biznesplanu krok po kroku – zasady:
   • Analiza marketingowa:
    • analiza otoczenia.
    • analiza pozycji konkurencyjnej firmy.
    • Marketing Mix.
    • model „pięciu sił” Portera.
   • Strategia firmy:
    • plan strategiczny.
    • warunki popytu i podaży.
    • cykl życia produktu.
    • promocja i reklama.
    • innowacyjność szansą na sukces.
   • Efektywność projektu inwestycyjnego:
    • generowanie dochodu przez przedsięwzięcie.
    • analiza progu rentowności.
    • wskaźniki efektywności finansowej projektu.
   • Analiza finansowa:
    • planowane nakłady inwestycyjne.
    • harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji.
    • planowane przychody ze sprzedaży.
    • planowane koszty działalności.
    • próg rentowności.
    • rachunek zysków i strat.
    • analiza wskaźnikowa.
    • analiza ryzyka.
  1.  Warsztaty praktycznego przygotowania biznesplanu.
  1.  Kryteria oceny biznesplanu.
 1.  Podsumowanie: najczęściej popełniane błędy i problemy związane ze sporządzaniem biznesplanu.
Miejsce: Sale wykładowe „Centrum IB”, ul. św. Filipa 7/8

zapisy
Print Friendly, PDF & Email