Tworzenie profesjonalnego biznesplanu

Tworzenie profesjonalnego biznesplanu

Termin: 13-14.02.2018 | 08-09.03.2018 | 12-13.04.2018 | 5-6.06.2018
Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych
Cena: 276 zł (osoby indywidualne)
400 zł (osoby delegowane z firmy)
Program szkolenia:
 1.  Podstawowe informacje o biznesplanie.
 2.  Cele tworzenia biznesplanu.
 3.  Struktura biznesplanu.
 4.  Sporządzanie poprawnego biznesplanu krok po kroku – zasady:
  • Analiza marketingowa:
   • analiza otoczenia.
   • analiza pozycji konkurencyjnej firmy.
   • Marketing Mix.
   • model „pięciu sił” Portera.
  • Strategia firmy:
   • plan strategiczny.
   • warunki popytu i podaży.
   • cykl życia produktu.
   • promocja i reklama.
   • innowacyjność szansą na sukces.
  • Efektywność projektu inwestycyjnego:
   • generowanie dochodu przez przedsięwzięcie.
   • analiza progu rentowności.
   • wskaźniki efektywności finansowej projektu.
  • Analiza finansowa:
   • planowane nakłady inwestycyjne.
   • harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji.
   • planowane przychody ze sprzedaży.
   • planowane koszty działalności.
   • próg rentowności.
   • rachunek zysków i strat.
   • analiza wskaźnikowa.
   • analiza ryzyka.
 5.  Warsztaty praktycznego przygotowania biznesplanu.
 6.  Kryteria oceny biznesplanu.
 7.  Podsumowanie: najczęściej popełniane błędy i problemy związane ze sporządzaniem biznesplanu.
Miejsce: Sale wykładowe „Centrum IB”, ul. św. Filipa 7/8

zapisy [printfriendly]