Trening twórczego myslenia na co dzień

Trening twórczego myslenia na co dzień

Termin: 14.11.2017| 27.02.2018| 26.04.2018 Nr szkolenia: 1779/O/17/18
Liczba godzin: 3
Cena: 80 zł
Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, pracownicy placówek opiekuńczo–wychowawczych i świetlic środowiskowych
Forma zajęć: Warsztaty
Cele kształcenia:
  • Sposoby kształtowania twórczego myślenia z wykorzystaniem prostych technik i przedmiotów codziennego użytku
Treści kształcenia:
  • Myślenie alternatywne oraz pobudzanie wyobraźni pojęciowej uczestników pod kątem tematów analizowanych podczas zajęć lekcyjnych
  • Tworzenie opowiadań abstrakcyjnych
  • Gry strategiczne oraz etiudy teatralne z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku
  • Integracja grupy poprzez wspólną kreację muzyczną z wykorzystaniem orientalnych instrumentów  i przedmiotów
  • Tworzenie historii inspirowanych dźwiękami i obrazami z otaczającej przestrzeni
  • Animacja przestrzeni poprzez tworzenie rzeźb i instalacji z wykorzystaniem podstawowych materiałów plastycznych
  • Aktywizowanie wyobraźni i myślenia obrazowego poprzez niestandardowe stosowanie „zwykłych” przedmiotów
  • Pobudzenie myślenia symbolicznego poprzez stworzenie warunków dla swobodnej kreacji każdego bez konieczności posiadania szczególnych umiejętności plastycznych
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy [printfriendly]