Terapia zajęciowa jako forma twórczej ekspresji

Terapia zajęciowa jako forma twórczej ekspresji

Termin: 08.05.2019 Nr szkolenia: 1740/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 110 zł
Adresaci: Rodzice, pedagodzy przedszkoli oraz nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy świetlicy, placówek dla dzieci i młodzieży
Forma zajęć: Wykład, konwersatorium, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Zapoznanie z treściami dotyczącymi teoretycznych uwarunkowań terapii zajęciowej
  • Umiejętność wykorzystania terapii w  rozwoju dziecka/ ucznia
 • Umiejętność oceny korzystnych wpływów terapii zajęciowej  na rozwój psychofizyczny dziecka/ ucznia
Treści kształcenia:
  • Teoretyczne wprowadzenie w tematykę terapii zajęciowej – jej rodzaje, charakterystyka
  • Możliwości wykorzystania terapii zajęciowej w naturalnym rozwoju dziecka
  • Twórcza ekspresja, jako metoda komunikowania się z dzieckiem wycofanym, zamkniętym w sobie
  • Odreagowanie napięcia poprzez symulacje pozytywnych emocji podczas improwizacji terapii zajęciowej
  • Prezentacja pozytywnych efektów stosowania terapii zajęciowej
  • Przykłady twórczego działania dzieci i młodzieży
 • Terapia zajęciowa, jako nagroda w oddziaływaniu wychowawczym
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Tags: