Terapia poprzez taniec i ruch

Terapia poprzez taniec i ruch

Termin: 23.10.2018| 19.12.2018| 24.01.2019| 14.03.2019| 09.05.2019 Nr szkolenia: 1777/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 110 zł
Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, pracownicy placówek opiekuńczo–wychowawczych i świetlic środowiskowych
Forma zajęć: Warsztaty
Cele kształcenia:
  • Wykorzystanie metod dramy i artterapii w pracy z grupami w różnym okresie szkolnym, zagrożonymi społecznie
  • Przygotowanie do prowadzenia ćwiczeń terapeutycznych z osobami z zaburzeniami emocjonalnymi
Treści kształcenia:
  • Symulacja pozytywnych emocji podczas improwizacji ruchowo–tanecznej
  • Techniki tańca – ćwiczenia na plastykę ciała – elementy wschodniego tańca Butoh oraz Suzuki
  • Ćwiczenia na koncentrację psychofizyczną
  • Ćwiczenia na plastykę ciała
  • Masaże energetyczne i rozluźniające
  • Improwizacje taneczne do skojarzeń stworzonych podczas ćwiczeń relaksacyjnych
  • Wyrażanie emocji w formie ruchowej lub pantomimicznej praca z przestrzenią teatralną
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy

 

Print Friendly, PDF & Email