Teatr szkolny

Teatr szkolny

Termin: 26.10.2017| 24.01.2018 | 17.05.2018 Nr szkolenia: 1736/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 130 zł
Adresaci: Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Cele kształcenia:
 • Ukazanie zajęć teatralnych, jako sposobu wspierania potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży
 • Prezentacja technik, które pomagają stymulować aktywność literacką uczestników zajęć teatralnych
Treści kształcenia:
 • Konflikt jako oś zdarzenia teatralnego
 • Włączenie doświadczenia życiowego oraz aparatu komunikacyjnego uczestników zajęć do tworzenia lub modyfikowania planowanego scenariusza
 • Przedstawienie strategii zajęć teatralnych, którego realizacja służy dzieci  i młodzieży rozwijając ich zdolności twórcze
 • Prezentacja ćwiczeń ruchowych, rozwijających ekspresję fizyczną uczniów ćwiczenia i gry interaktywne
 • Włączanie ekspresji plastycznej uczniów w realizację klasowych lub szkolnych projektów scenicznych
 • Ukazanie sposobów wykorzystywanie materiału literackiego lub tematycznych zainteresowań uczniów do tworzenia z  ich udziałem scenariuszy prezentacji teatralnych
 • Wykorzystanie technik i strategii dramowych do tworzenia przedstawień teatralnych
 • Prezentacja różnych technik i  możliwości organizowania ruchu scenicznego w tworzeniu przedstawień teatralnych z młodzieżą
 • Organizowanie przestrzeni scenicznej – praktyczne wskazówki reżyserskie dla przedsięwzięć amatorskich
 • Analiza tekstu scenicznego – dykcja i mowa sceniczna
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki).

zapisy [printfriendly]