Teatr szkolny

Teatr szkolny

Termin: 16.05.2019 Nr szkolenia: 1736/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 135 zł
Adresaci: Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Ukazanie zajęć teatralnych, jako sposobu wspierania potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży
 • Prezentacja technik, które pomagają stymulować aktywność literacką uczestników zajęć teatralnych
Treści kształcenia:
  • Konflikt jako oś zdarzenia teatralnego
  • Włączenie doświadczenia życiowego oraz aparatu komunikacyjnego uczestników zajęć do tworzenia lub modyfikowania planowanego scenariusza
  • Przedstawienie strategii zajęć teatralnych, którego realizacja służy dzieci  i młodzieży rozwijając ich zdolności twórcze
  • Prezentacja ćwiczeń ruchowych, rozwijających ekspresję fizyczną uczniów ćwiczenia i gry interaktywne
  • Włączanie ekspresji plastycznej uczniów w realizację klasowych lub szkolnych projektów scenicznych
  • Ukazanie sposobów wykorzystywanie materiału literackiego lub tematycznych zainteresowań uczniów do tworzenia z  ich udziałem scenariuszy prezentacji teatralnych
  • Wykorzystanie technik i strategii dramowych do tworzenia przedstawień teatralnych
  • Prezentacja różnych technik i  możliwości organizowania ruchu scenicznego w tworzeniu przedstawień teatralnych z młodzieżą
  • Organizowanie przestrzeni scenicznej – praktyczne wskazówki reżyserskie dla przedsięwzięć amatorskich
 • Analiza tekstu scenicznego – dykcja i mowa sceniczna
Miejsce:

Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na terenie Państwa placówki.


zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Tags: