Tańce regionalne – układy taneczne do wykorzystania na uroczystościach i imprezach szkolnych

Tańce regionalne – układy taneczne do wykorzystania na uroczystościach i imprezach szkolnych

Termin: 19.10.2017 | 12.12.2017 | 18.01.2018| 27.03.2018| 24.05.2018 Nr szkolenia: 1738/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 130 zł
Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy świetlic i placówek opiekuńczo–wychowawczych
Forma zajęć: Warsztaty
Cele kształcenia:
  • Zapoznanie uczestników z wybranymi tańcami regionalnymi
  • Przygotowanie ich do wykorzystania tych umiejętności na lekcjach, w różnego rodzaju uroczystościach, imprezach itp.
Treści kształcenia:
  • Wprowadzenie do problematyki tańców regionalnych (muzyka, podstawowe kroki, strój ludowy)
  • Nauka oraz wielokrotne przećwiczenie wybranych kroków i układów polskich tańców regionalnych oraz wybranych układów tanecznych
  • Sposoby wykorzystania wiedzy i umiejętności dotyczących polskich tańców regionalnych na lekcjach  języka polskiego, edukacji regionalnej, europejskiej, na imprezach szkolnych itp.
  • Psychologiczne i społeczne funkcje tańca
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy [printfriendly]