wrzesień 2018 r. – czerwiec 2019 r. Tag

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: wrzesień 2018 r. - czerwiec 2019 r., marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.   BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA Kierunek już uruchomiony! Cel: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną...