wrzesień 2018 – czerwiec 2019 Tag

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: wrzesień 2018 - czerwiec 2019   SZKOŁA TRENERÓW - DYPLOMOWANY TRENER Cel:  Celem studiów jest przygotowanie absolwentów szkół wyższych, nie posiadających wykształcenia specjalistycznego, do samodzielnego prowadzenia warsztatów grupowych...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: wrzesień 2018 - czerwiec 2019   PLASTYKA, WIEDZA O KULTURZE - ORGANIZACJA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH Studia kwalifikacyjne trwające 3 semestry zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego...