październik 2018 r. – styczeń 2020 r. Tag

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2018 r. - styczeń 2020 r., marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r.   EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE   Cel: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu Edukacja...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2018 r. - styczeń 2020 r., marzec 2019 r. - czerwiec 2021 r.                                                       BIOLOGIA I GEOGRAFIA DLA NAUCZYCIELI Cel: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania biologii i geografii...