październik 2018 r. – czerwiec 2020 r. Tag

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/12 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin:  październik 2018 r. - czerwiec 2020 r., marzec 2019 r. - styczeń 2021 r.   LOGOPEDIA Kierunek uzyskał rekomendacje Polskiego Związku Logopedów Cel: Celem studiów jest zdobycie umiejętności diagnozy i terapii dzieci,...