październik 2018 r. – czerwiec 2019 r. Tag

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r., październik 2019 r. - styczeń 2021 r.                                                             GEOGRAFIA Cena PROMOCYJNA (do 31.01.2019 r.): 2900 zł Cena regularna: 3400 zł Cel: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy...