marzec 2019 r. – styczeń 2020 r. Tag

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: marzec 2019 r. - styczeń 2020 r., październik 2019 r. - czerwiec 2020 r.,                NAUCZANIE PROGRAMOWANIA W PRZEDSZKOLU I W EDUKACJI WSZCZESNOSZKOLNEJ CENA:...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin:  marzec 2019 r. - styczeń 2020 r., październik 2020 r. - czerwiec 2021 r.                                                                         WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE CENA: 2900 zł Cel: ​Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2018 r. - czerwiec 2019 r., marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.  KADRY I PŁACE Cel:  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2018 r. - czerwiec 2019 r., marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.   WYCHOWANIE FIZYCZNE CENA: 2900 zł Cel: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia przedmiotu wychowanie fizyczne do poziomu...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2018 r. - czerwiec 2019 r., marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.                                                             GEOGRAFIA CENA: 3400 zł Cel: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nauczania geografii do poziomu szkół ponadgimnazjalnych...

  „CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na: STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2018 r. - czerwiec 2019 r., marzec 2019 r. - styczeń 2020 r. STUDIA NADAJĄ UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA.   CENA: 3000 zł Cel:   Celem studiów jest...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2018 r. - czerwiec 2019 r., marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.   NEURODYDAKTYKA Z ELEMENTAMI TUTORINGU I MENTORINGU CENA: 3400 zł Cel: Zdobycie wiedzy praktycznej i umiejętności pozwalających na...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2018 r. - czerwiec 2019 r., marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.                                                                                INFORMATYKA  CENA: 3000 zł Cel: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w kwalifikacje do nauczania przedmiotu Informatyka...

Centrum IB Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSONOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2018 r. - czerwiec 2019 r., marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.   EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE   CENA: 3200 zł Cel: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: wrzesień 2018 r. - czerwiec 2019 r., marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.   BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA CENA: 2800 zł Cel: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną...