marzec 2019 r. – czerwiec 2020 r. Tag

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin:  marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r., październik 2019 r. - styczeń 2021 r.                                                                         WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE CENA: 2900 zł Cel: ​Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r., październik 2019 r. - styczeń 2021 r.                                                                         HISTORIA Cena PROMOCYJNA (do 31.01.2019 r.): 2900 zł Cena regularna: 3400 zł Cel: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r., październik 2019 r. - styczeń 2021 r.                                                                   BIOLOGIA CENA PROMOCYJNA (do 31.01.2019 r.) : 2900 zł CENA REGULARNA: 3400 zł Cel: Celem studiów...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r., październik 2019 r. - styczeń 2021 r.   WYCHOWANIE FIZYCZNE CENA: 2900 zł Cel: Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do prowadzenia przedmiotu wychowanie fizyczne do poziomu...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r., październik 2019 r. - styczeń 2021 r.  RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA Cena PROMOCYJNA (do 31.01.2019 r.): 2500 zł Cena regularna: 3000 zł Cel:  Celem studiów jest...

  „CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na: STUDIA PODYPLOMOWE Termin: marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r., październik 2019 r. - styczeń 2021 r.,  STUDIA NADAJĄ UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA.   Cena PROMOCYJNA (do 31.01.2019 r.): 2800...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r., październik 2019 r. - styczeń 2021 r.                                                                                INFORMATYKA  Cena PROMOCYJNA (do 31.01.2019 r.): 2500 zł Cena regularna: 3000 zł Cel: Celem studiów jest...

Centrum IB Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS W SOSONOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r., październik 2019 r. - styczeń 2021 r.   EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE   Cena PROMOCYJNA (do 31.01.2019 r.): 2700 zł CENA: 3200...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r., październik 2019 r. - styczeń 2021 r.   BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA Cena PROMOCYJNA (do 31.01.2019 r.): 2600 zł Cena regularna: 2800 zł Cel: Celem...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r., październik 2019 r. - styczeń 2021 r.   DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHOPEDAGOGICZNA Cel: Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w odpowiednią wiedzę, która pozwoli...