marzec 2018 r. – styczeń 2019 r. Tag

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: marzec 2018 r. - styczeń 2019 r., październik 2018 r. - czerwiec 2019 r.  RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA Cel:  Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia profilaktyki niedostosowania...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2017 r. - czerwiec 2018 r., marzec 2018 r. - styczeń 2019 r.                          SURDOPEDAGOGIKA Cel: Celem studiów...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: październik 2017 r. - czerwiec 2018 r., marzec 2018 r. - styczeń 2019 r.   TYFLOPEDAGOGIKA Cel: Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczne kwalifikacje i uprawnienia do pracy z dziećmi...

„CENTRUM IB” Sp. z o.o. oraz WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS w SOSNOWCU ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec; Tel.: +48/32 36 31 221; www.humanitas.edu.pl zapraszają na STUDIA PODYPLOMOWE Termin: listopad 2017 r. - kwiecień 2018 r., marzec 2018 r. - styczeń 2019 r.   ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ Studia przygotowane we współpracy z Wydawnictwem Bohdana Orłowskiego, specjalizującym się w...