25.04.2019 Tag

Termin:  25.04.2019 Nr szkolenia: 1757/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 120 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego Forma zajęć: Krótki wykład wprowadzający, warsztaty Cele kształcenia: Zaprezentowanie zabaw i ćwiczeń stanowiących tzw. profilaktykę logopedyczną dotyczącą wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Treści kształcenia: Gimnastyka buzi i  języka – ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy (języka, warg,  podniebienia, żuchwy) Ćwiczenia...

Termin: 25.04.2019 Nr szkolenia: 1729/O/18/19 Liczba godzin: 3 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice itp. Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności rozbudzania, kształtowania u siebie twórczego myślenia postrzeganie różnic w procesie myślenia Kształtowanie pozytywnego myślenia o sobie – autoakceptacja Treści kształcenia: Samoakceptacja Rozwijanie motywacji do działania Zdolność...

Termin: 25.04.2019 Nr szkolenia: 1737/O/18/19 Liczba godzin: 5 Cena: 120 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkolni i szkolni, pedagodzy Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty Cele kształcenia: Przedstawienie możliwości terapii muzyką i ruchem w celu stymulowania twórczego myślenia i działania Umożliwienie dzieciom/ uczniom swobodniejszego i  pełniejszego wyrażania siebie Nawiązywanie bliższych relacji z innymi dziećmi/ uczniami Treści kształcenia: Zabawy integracyjne pt. "Zabawy na...

Termin: 25.04.2019 Nr szkolenia: 1758/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 120 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Zapoznanie z metodą potęgowania rozwoju motorycznego i muzycznego dzieci, jaką jest rytmika Treści kształcenia: Kształcenie umiejętności odtwarzania rytmu, poczucia tempa, ekspresja ruchu, rozwijanie aparatu  głosowego i orientacji przestrzennej; koordynacja ruchowa Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji...

Termin:  25.04.2019 Nr szkolenia: 1757/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 125 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego Forma zajęć: Krótki wykład wprowadzający, warsztaty Cele kształcenia: Zaprezentowanie zabaw i ćwiczeń stanowiących tzw. profilaktykę logopedyczną dotyczącą wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Treści kształcenia: Gimnastyka buzi i  języka – ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy (języka, warg,  podniebienia, żuchwy) Ćwiczenia...

Termin: 17.10.2018| 29.11.2018| 24.01.2019| 25.04.2019 Nr szkolenia: 1747/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, rodzice Forma zajęć: Wykład, konwersatorium, ćwiczenia Cele kształcenia: Nabycie umiejętności rozpoznawania mechanizmów kształtowania się zachować agresywnych u dzieci i młodzieży Profilaktyka i terapia zachowań agresywnych Wykorzystanie metod socjoterapeutycznych w pracy z dzieckiem agresywnym Treści kształcenia: Cechy sprawców i ofiar ataków...