23.05.2019 Tag

Termin: 23.05.2019 Nr szkolenia: 1756/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 105 zł Adresaci: Nauczyciele, pedagodzy, uczniowie Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia Cele kształcenia: Nabycie umiejętności: posługiwania się technikami pamięciowymi Ćwiczenia na koncentrację, ćwiczenia relaksacyjne oraz pobudzających półkule mózgu (pamięć, uwagę, koncentrację i myślenie twórcze) Treści kształcenia: Przedstawianie technik pamięciowych tj.: łańcuchowa metoda zapamiętywania, metoda słów zastępczych, piktogramy ...

Termin: 23.05.2019 Nr szkolenia: 1623/O/16/17 Liczba godzin: 4 Cena: 90 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół. Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Kształtowanie umiejętności obiektywnego oceniania osiągnięć ucznia Treści kształcenia: Funkcje ocen w nauczaniu - uczeniu się/procesie edukacyjnym Kryteria formułowania oceny szkolnej Przedmiot oceny szkolnej i jego znaczenie dla rozwoju osobowości ucznia Ocenianie sumujące i ocenianie...

Termin: 23.05.2019 Nr szkolenia: 1761/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 115 zł Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i nauczania początkowego Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Zasady tworzenia tekstu narracyjnego przez dzieci w wieku przedszkolnym, Nabycie umiejętności określenia stopnia „ryzyka dysleksji”, uwzględniające działania czynników odpowiedzialnych za osiągnięcia w uczeniu się czytania (płynność słowna, szybkość nazywania, pamięć sekwencyjna) Treści kształcenia: Praca nad...

Termin: 23.05.2019 Nr szkolenia: 1751/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 115 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół Forma zajęć: Konwersatoria, ćwiczenia Cele kształcenia: Nabycie umiejętności technik szybkiego czytania z wykorzystaniem pamięci krótkotrwałej i długotrwałej Treści kształcenia: Trening pamięci krótkotrwałej i długotrwałej Mnemotechniki Metoda łańcuszkowa, lokalizacji, symboli Elementy metody Dennisona („gimnastyka mózgu”) Pobudzenie kreatywnego myślenia Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM...

Termin: 27.03.2019| 23.05.2019 Nr szkolenia: 1738/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 130 zł Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy świetlic i placówek opiekuńczo–wychowawczych Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Zapoznanie uczestników z wybranymi tańcami regionalnymi Przygotowanie ich do wykorzystania tych umiejętności na lekcjach, w różnego rodzaju uroczystościach, imprezach itp. Treści kształcenia: Wprowadzenie do problematyki tańców regionalnych (muzyka, podstawowe kroki, strój ludowy) ...