23.04.2019 Tag

Termin: 23.04.2019 Nr szkolenia: 1720/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, liderzy WDN Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności organizowania działalności samorządu szkolnego w  różnego typu placówkach zapoznanie z zasadami organizacyjno-prawnymi funkcjonowania samorządu uczniowskiego Treści kształcenia: Samorząd – regulacje prawne Zasady organizacji samorządu uczniowskiego Kompetencje i działalność samorządu...