22.05.2019 Tag

Termin: 22.05.2019 Nr szkolenia: 1769/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy, pedagodzy Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności diagnozowania zaburzeń zachowania, niedostosowania społecznego Metody pracy z dzieckiem oraz jego rodziną w zakresie zaburzeń zachowań Treści kształcenia: Sposoby organizowania współdziałania szkoły, nauczycieli i wychowawców z poradniami Objawy oraz cechy zachowania destrukcyjnego...

Termin: 22.05.2019 Nr szkolenia: 1725/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 115 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół. Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Nabywanie umiejętności rozpoznawania stresu, przyczyn wypalenia zawodowego Treści kształcenia: Stres i wypalenie zawodowe nauczyciela Czynniki stresujące Negatywne sposoby radzenia sobie ze stresem (rutyna, unikanie wsparcia społecznego, depersonalizacja) Pozytywne strategie zapobiegania czynnikom stresującym ...