18.04.2019 Tag

Termin: 18.04.2019 Nr szkolenia: 1785/O/17/18 Liczba godzin: 5 Cena: 210 zł Adresaci: Szkolenie przeznaczone dla dyrektorów i wicedyrektorów, nauczycieli, opiekunów, wychowawców i innych pracowników placówek oświatowych. Forma zajęć: Wykład Cele kształcenia: Zapoznanie z pojęciem cukrzycy oraz jej konsekwencjami, Nabycie umiejętności postępowania podczas zaburzeń poziomu cukru, Zapoznanie z urządzeniami i lekami wykorzystywanymi podczas cukrzycy, Nabycie umiejętności postępowania...

Termin:  18.04.2019 Nr szkolenia: 1707/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, kadra kierownicza Forma zajęć: Konwersatorium, dyskusja i komentarze nad materiałami źródłowymi Cele kształcenia: Nabycie wiedzy dotyczącej aktów normatywnych regulujących prawa dziecka oraz ucznia Respektowanie i promocja dokumentów obligujących do przestrzegania praw dziecka w szkołach i placówkach Treści kształcenia: Dziecko -...

Termin: 18.04.2019 Nr szkolenia: 1744/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele i pedagodzy wszystkich typów szkół Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Zapoznanie się ze współczesnymi środkami odurzającymi Umiejętność rozpoznania ucznia, który po nie sięga Treści kształcenia: Legalne substancje, którymi odurza się młodzież / Dopalacze / Marihuana i inne narkotyki Dlaczego młodzież...

Termin: 18.04.2019 Nr szkolenia: 1735/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 150 zł (cena zawiera materiały do ćwiczeń) Adresaci: Nauczyciele żłobków przedszkoli, szkół, klubów malucha, instruktorzy instytucji edukacyjnych, kulturalnych, terapeuci, wychowawcy świetlic i placówek opiekuńczo–wychowawczych Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności dokonywanie stymulowania zmysłów: węchy, wzroku, dotyku, słuchu, smaku Treści kształcenia: Budowanie świadomości ciała i przestrzeni dziecka ...

Termin: 18.04.2019 Nr szkolenia: 1701/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 120 zł Adresaci: Nauczyciele i pracownicy oświaty Forma zajęć: Konwersatorium, ćwiczenia Cele kształcenia: Nabycie umiejętności reagowania na zdarzenia wymagające konieczności pomocy przedmedycznej Treści kształcenia: Regulacje prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej podstawowe przepisy BHP - wyposażenie apteczek sposoby oddziaływania niektórych leków – zalecenia i przeciwwskazania Pierwsza pomoc...