11.04.2019 Tag

Termin: 11.04.2019 | Nr szkolenia: 1722/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów, pedagodzy, wychowawcy, rodzice Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktów nauczycieli z rodzicami, wspomaganie rodziców w rozumieniu procesów rozwojowych ich dzieci Treści kształcenia: Komunikacja werbalna i niewerbalna Rola perswazji w komunikacji Bariery w komunikacji ze strony nauczycieli i...

Termin: 11.04.2019 Nr szkolenia: 1775/O/18/19 Liczba godzin: 3 Cena: 125 zł Adresaci: Nauczyciele placówek oświatowych Forma zajęć: Wykład, warsztaty Cele kształcenia: Sposoby pobudzania aktywności dzieci do prowadzenia systematycznych ćwiczeń nad poprawną wymową Treści kształcenia: Organizacja zespołów korekcyjnych i  pracy indywidualnej dla dzieci z  opóźnionym rozwojem mowy  i zaburzeniami mowy Metody stosowane w ćwiczeniach korekcyjnych Zasady dydaktyczne w pracy logopedycznej Współpraca...

Termin: 11.04.2019 Nr szkolenia: 1749/O/18/19 Liczba godzin: 3 Cena: 105 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół. Forma zajęć: Konwersatorium, ćwiczenia Cele kształcenia: Nabycie umiejętności automotywacji i motywowania innych Treści kształcenia: Definicja motywacji i automotywacji Prawa motywacji Pytania, które pozwolą odkryć ci własny potencjał Piramida potrzeb Maslowa Sposoby automotywacji Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o....

Termin: 11.04.2019 Nr szkolenia: 1717/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 105 zł Adresaci: Nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadpodstawowych Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty Cele kształcenia: Nabycie umiejętności: Wyboru problemu  projektu dostosowanego do etapu edukacyjnego uczniów zgodnie z ich potrzebami edukacyjnymi Oceny wpływu realizacji projektu na rozwój osobowościowy ucznia Treści kształcenia: Zalety i wady metody projektu w pracy...

Termin: 11.04.2019 Nr szkolenia: 1503/O/15/16 Liczba godzin: 4 Cena: 90 zł Adresaci: Wychowawcy, nauczyciele Forma zajęć: Warsztaty Cele kształcenia: Nabywanie i  doskonalenie umiejętności planowania i  organizowania zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do rozwoju psychofizycznego uczniów i ich zainteresowań Treści kształcenia: Diagnozowanie potrzeb w zakresie zajęć pozalekcyjnych Organizowanie czasu wolnego uczniów Gry, zabawy, konkursy Niekonwencjonalne sposoby spędzania czasu Miejsce: Sale wykładowe...

Termin: 11.04.2019 Nr szkolenia: 1713/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 100 zł Adresaci: Nauczyciele starający się o awans zawodowy Forma zajęć: Konwersatorium, warsztaty Cele kształcenia: Zapoznanie z zadaniami, wymaganiami kwalifikacyjnymi oraz procedurą uzyskania awansu zawodowego, przygotowanie do opracowania wniosku do awansu zawodowego zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami Treści kształcenia: Podstawy prawne awansu zawodowego Przygotowanie dokumentów zgodnie...