07.05.2019 Tag

Termin: 07.05.2019 Nr szkolenia: 1719/O/18/19 Liczba godzin: 4 Cena: 110 zł Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele bibliotek Forma zajęć: Konwersatorium, wykład Cele kształcenia: Zdobycie wiedzy na temat aktywności i bezpieczeństwa młodych ludzi w Sieci Umiejętność diagnozowania uzależnienia od komputera wśród dzieci i młodzieży szkolnej Przeciwdziałanie i sposoby postępowania w przypadkach uzależnień Treści kształcenia: ...