Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

Termin:

12-13.04.2019 | 17-18-.05.2019 | 26-27.06.2019

Liczba godzin:

12 godzin dydaktycznych

Cena:

276 zł (netto) osoby indywidualne

496 zł (netto) osoby delegowane z firm

Cel:
  • Poznanie charakterystyki wystąpień publicznych

  • Przedstawienie zasad przeprowadzania profesjonalnych wystąpień publicznych

  • Zapoznanie uczestników z podstawowymi zadami budowania pozytywnych interakcji z odbiorcami

  • Nabycie umiejętności utrzymywanie zainteresowania słuchaczy

   umiejętne wzmacnianie siły przekonywania podczas wszelkich wystąpień na forum

 • Dbałość o sugestywność swojego przekazu w każdej sytuacji prezentacji publicznej

Adresaci:
  • Osoby, które prowadzą prezentacje dla dużych grup pracowników, klientów, słuchaczy

  • Osoby, które występują na konferencjach, przemawiają do dużego audytorium

 • Wszyscy, którzy chcieliby doskonalić swoje umiejętności wystąpień publicznych

Program szkolenia:

1. Ja jako prezenter:
• Mistrz prezentacji – czyli w jaki sposób wykreować swój wizerunek.
• Moje mocne strony –  co mogę wykorzystać podczas prezentacji?
• Cechy najlepszego prezentera.
• Techniki wywierania pozytywnego pierwszego wrażenia.

2. Elementy dobrej prezentacji – budowanie prezentacji:
• Dopasowanie treści prezentacji do potrzeb grupy.
• Funkcje i zasady tworzenia prezentacji.
• Struktura prezentacji – uporządkowanie treści i konstruowanie scenariusza wystąpienia.
• Cel dobrej prezentacji – o co koniecznie należy zadbać?
• Jakie znaczenie ma to co i jak prezentujemy?
• Komunikacja wizualna – aranżacja sali i przygotowanie sprzętu, pomoce audiowizualne.

3. Strategie komunikacji w wystąpieniach publicznych i prezentacji:
• Język i styl wypowiedzi.
• Zachowania budzące w ludziach pozytywne emocje i przychylność słuchaczy.
• Dostosowanie języka do audytorium.
• Zaangażowanie uczestników.
• W jaki sposób zakończyć wystąpienie?

4. Trudny odbiorca:
• Negatywne postawy uczestników wystąpienia.
• Techniki radzenia sobie z trudnymi pytaniami.
• Techniki przełamywania obiekcji i sprzeciwów słuchaczy.
• Skuteczne panowanie nad grupą.

5. Techniki radzenia sobie z tremą:
• Natura stresu, stresory, reakcje na stres.
• Technika uwalniania napięcia i wprowadzania się w dobry nastrój przed wystąpieniem.
• Sposoby radzenia sobie ze stresem podczas prezentacji.
• Sposoby radzenia sobie z tremą.
• Panowanie nad sobą w warunkach stresu.
• Psychofizjologiczne oznaki stresu związanego z publicznym wystąpieniem.

6. Perswazja, czyli jak mówić by osiągnąć zamierzony cel:
• Czym jest perswazja i jakie jest jej znaczenie w wystąpieniach publicznych?
• Język perswazji.
• Metody wywierania pozytywnego wpływu na słuchaczy.
• Techniki wywierania wpływu.

7. Rola asertywności w efektywnej prezentacji:
• Co to jest asertywność?
• Asertywność – agresja – uległość.
• Zachowania nieasertywne i ich następstwa.
• Wyrażanie własnej asertywności – komunikacja JA.
• Asertywne reagowanie na krytykę.
• Znaczenie asertywności w wystąpieniach publicznych.


zapisy
Print Friendly, PDF & Email