Sztuka negocjacji i rozwiązywania konfliktów

Sztuka negocjacji i rozwiązywania konfliktów

Termin: 06.06.2019 Nr szkolenia: 1728/O/18/19
Liczba godzin: 4
Cena: 110 zł
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice itp.
Forma zajęć: Warsztaty, konwersatorium
Cele kształcenia:
 • Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny, poprzez negocjacje
Treści kształcenia:
  • Zawarcie kontraktu w oparciu o podstawowe zasady negocjacji
  • Krótka charakterystyka konfliktu – przyczyny, rodzaje
  • Emocje i uczucia, a relacje międzyludzkie
  • Umiejętność wyrażania uczuć „trudnych”
  • Krytyka konstruktywna i nie konstruktywna – jak ją przyjmować
  • Wyrażanie swych potrzeb, swego zdania zgodnie z zasadami konstruktywnej komunikacji
  • Asertywność w konfliktach rówieśniczych, a także w kontaktach z dorosłymi
  • Style negocjacji – jak z nich korzystać, w jakich momentach używać
  • Rozwiązywanie konfliktów na podstawie konkretnych przykładów
 • Inne sposoby rozwiązywania problemów – ustalanie ich poprawności, a także efektów dla siebie  i otoczenia
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Tags: