Sztuka negocjacji i rozwiązywania konfliktów

Sztuka negocjacji i rozwiązywania konfliktów

Termin: 24.10.2017 | 13.12.2017| 14.03.2018| 06.06.2018 Nr szkolenia: 1728/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 110 zł
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy, rodzice itp.
Forma zajęć: Warsztaty, konwersatorium
Cele kształcenia:
 • Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny, poprzez negocjacje
Treści kształcenia:
 • Zawarcie kontraktu w oparciu o podstawowe zasady negocjacji
 • Krótka charakterystyka konfliktu – przyczyny, rodzaje
 • Emocje i uczucia, a relacje międzyludzkie
 • Umiejętność wyrażania uczuć „trudnych”
 • Krytyka konstruktywna i nie konstruktywna – jak ją przyjmować
 • Wyrażanie swych potrzeb, swego zdania zgodnie z zasadami konstruktywnej komunikacji
 • Asertywność w konfliktach rówieśniczych, a także w kontaktach z dorosłymi
 • Style negocjacji – jak z nich korzystać, w jakich momentach używać
 • Rozwiązywanie konfliktów na podstawie konkretnych przykładów
 • Inne sposoby rozwiązywania problemów – ustalanie ich poprawności, a także efektów dla siebie  i otoczenia
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy [printfriendly]