Sztuka motywowania uczniów

Sztuka motywowania uczniów

Termin: 11.04.2019 Nr szkolenia: 1749/O/18/19
Liczba godzin: 3
Cena: 105 zł
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół.
Forma zajęć: Konwersatorium, ćwiczenia
Cele kształcenia:
  • Nabycie umiejętności automotywacji i motywowania innych
Treści kształcenia:
    • Definicja motywacji i automotywacji
    • Prawa motywacji
    • Pytania, które pozwolą odkryć ci własny potencjał
    • Piramida potrzeb Maslowa
  • Sposoby automotywacji
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy
Print Friendly, PDF & Email
Tags: