Sztuka motywowania uczniów

Sztuka motywowania uczniów

Termin: 03.10.2017| 07.12.2017| 11.04.2018 Nr szkolenia: 1749/O/17/18
Liczba godzin: 3
Cena: 100 zł
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół.
Forma zajęć: Konwersatorium, ćwiczenia
Cele kształcenia:
  • Nabycie umiejętności automotywacji i motywowania innych
Treści kształcenia:
  • Definicja motywacji i automotywacji
  • Prawa motywacji
  • Pytania, które pozwolą odkryć ci własny potencjał
  • Piramida potrzeb Maslowa
  • Sposoby automotywacji
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy [printfriendly]