Szkolenie i rozwój pracowników TRENER WEWNĘTRZNY

wpis w: Szkolenia Firmowe | 0

Zakopane, 24 – 26 listopada 2015                                           Nr 1442/15

1. Założenia polityki szkoleniowej firmy:·         Analiza potrzeb i możliwości szkoleniowych·         Plany szkoleniowe firmy

2. Procedury szkolenia pracowników – rodzaje

szkoleń i zasady organizowania.

3. Organizacja szkoleń:

·         Szkolenia wewnętrzne – otwarte

·         Dobór programów, uczestników, trenerów

·         Technologia informacyjno-komunikacyjna w procesie szkolenia

·         Kalkulacja kosztów

4. Metody oceny szkoleń

·         Istota procesu ewaluacji szkoleń

·         Hospitacja zajęć

·         Ocena efektywności szkoleń model Kirkpatricka

5. Finansowanie szkoleń ze środków Unii

Europejskiej

·         Źródła informacji o finansowaniu szkoleń

·         Analiza potrzeb w zakresie szkoleń

 

·         Projekt dotacyjny – narzędzie pozyskiwania dofinansowania·         Zasady realizacji projektów6. Współpraca z zewnętrznymi firmami

     szkoleniowymi

7. Rola trenera w szkoleniach

Trener wewnętrzny czy ekspert z zewnątrz?

8. Zasady organizacji szkoleń przez trenera  

     wewnętrznego. Przygotowanie szkolenia,

prezentacje, prowadzenie szkolenia,

materiały dydaktyczne, dokumentacja

9. Psychologiczne podstawy uczenia się

10. Zarządzanie karierą zawodową pracownika

·         Profile umiejętności

·         Relacje: kompetencja a kwalifikacje

·         Wyznaczenie celów i planowanie kariery zawodowej

·         Analiza i formułowanie osobistych celów, cele chwilowe, bieżące, bliskie i dalekosiężne

·         Asertywność a negocjacje

·         Techniki pracy grupowej (burza mózgów, analiza SWOT itp.)

Prowadzący:

IRENEUSZ BIELA – trener w zakresie; pedagogiki, doskonalenia technik zarządzania, treningów grupowych, nowoczesnych form przekazu, z uprawnieniami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym i szkoleniowym.

EWELINA BOROŃ – trener w zakresie organizacji i zarządzania, procesów grupowych, marketingu, kreatywności w biznesie, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, z kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń.

***

Miejsce: Zakopane, Hotel „Patria” ul. Stefana Żeromskiego 12

Termin; 24-26. 11.2015r.

Koszt uczestnictwa, w tym zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym, materiały pomocnicze, imprezy towarzyszące (uroczysta kolacja, wycieczka): 1440 zł (cena nie zawiera VAT).