Szkolenia Indywidualne

Termin: 16-17.01.2019 | 6-7.02.2019 | 5-6.03.2018 | 10-11.04.2019| 14-15.05.2019 | 5-6.06.2019 Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych Cena: 276 zł (osoby indywidualne) 350 zł netto (osoby delegowane z firm) Cel: Zapoznanie Uczestników szkolenia z: • problematyką kształtowania wizerunku własnej firmy, • metodami zarządzania wizerunkiem w sytuacji......

Termin: 21-22.11.2018 |23-24.01.2019 | 27-28.02.2019 | 20-21.03.2019 | 24-25.04.2019| 22-23.05.2019 | 12-13.06.2019 Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych Cena: 446 zł (osoby indywidualne) 500 zł netto (osoby delegowane z firm) Program szkolenia POZNAJ TAJNIKI SKUTECZNYCH NEGOCJACJI I ZDOBĄDŹ ODPOWIEDZI NA PYTANIA: 1. Jak przygotować się do......

Termin: 12-14.02.2019 | 5-7.03.2019 | 9-11.04.2019 | 14-16.05.2019 Liczba godzin: 25 godzin dydaktycznych Cena: 602 zł  (osoby indywidualne) 900 zł netto/os.  (osoby delegowane z firm) Program szkolenia MODUŁ I: Prawno-administracyjne zagadnienia dotyczące spraw pracowniczych 1. Podstawowe zagadnienia prawa pracy: * Źródła prawa pracy. Podstawowe pojęcia.......

Termin: 16-17.01.2019 | 19-20.02.2019 | 19-20.03.2019 | 17-18.04.2019| 22-23.05.2019 | 19-20.06.2019 Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych Cena: 276 zł (osoby indywidualne) 300 zł netto (osoby delegowane z firm) Cel: Dowiedz się jaki jest wpływ barw na odbiór rzeczywistości. Poznaj teorie percepcji (asocjacjonistyczna, postaciowa, pola percepcji.) Skutecznie......

Termin: 14-17.01.2019 | 5-8.02.2019 | 18-21.03.2019 | 18-21.04.2019| 20-23.05.2019 | 17-20.06.2019 Liczba godzin: 40 godzin dydaktycznych Cena: 650 zł netto/os. (osoby indywidualne) 750 zł netto/os. (osoby delegowane z firm) Program szkolenia: I.  ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE I FORMY EWIDENCJI PODATKOWEJ: Ordynacja podatkowa – podstawowe regulacje. Podatek dochodowy......

Termin: 12-15.11.1018 |14-17.01.2019 | 4-7.03.2019 | 4-7.04.2019 | 20-23.05.2019| 3-6.06.2019 | Liczba godzin: 50 godzin dydaktycznych Cena: 925 zł netto/os. Program szkolenia 1. Rachunkowość przedsiębiorstw (30 godzin). Podstawowe wymogi prowadzenia ksiąg rachunkowych: podstawy prawne; zasady, funkcje rachunkowości; wymogi prowadzenia ksiąg rachunkowych. Charakterystyka środków gospodarczych i......

Termin: 06-7.02.2019 | 13-14.03.2019 | 24-25.04.2019 Liczba godzin: 15 godzin lekcyjnych Cena: 350 zł Program szkolenia: Struktura pracy kasjera: zasady rozliczania gotówki w kasie, odpowiedzialność materialna kasjera, zakres czynności kasjera, odpowiednie wyposażenie stanowiska kasowego, dobór odpowiedniego personelu. Poznawanie prawdziwych zagranicznych znaków pieniężnych. Podstawowe zasady skupu......

Termin: 22-26.01.2019 | 19-23.02.2019 | 19-23.03.2019 | 9-13.04.2019| 22-24.05.2019 |  25-29.06.2019 Liczba godzin: 24 godziny dydaktyczne Cena: 450 zł (netto) osoby indywidualne 600 zł (netto) osoby delegowane z firm Cel: Wszechstronne przygotowanie do pracy na stanowisku sekretarsko-asystenckim, nabycie kompetencji efektywnej pracy w biurze, współpracy z......

  Termin: 12-113.11.2018 |16-17.01.2019 | 6-7.02.2019 | 6-7.03.2019 | 10-11.04.2019| 14-15.05.2019 | 12-13.06.2019 Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych Cena: 476  zł (osoby indywidualne) 676 zł netto (osoby delegowane z firm) Program szkolenia: Potencjał działań marketingowych. Metody uzyskiwania rzetelnej informacji o rynku. Zasady kreowania i zarządzania......

Termin: 15-16.02.2019 | 15-16.03.2019 | 17-18.04.2019| 15-16.05.2019 | 19-20.06.2019 Liczba godzin: 15 godzin dydaktycznych Cena: 450 zł Program szkolenia: Rola recepcji w hotelarstwie: budowanie wizerunku firmy, charakterystyka recepcjonisty, dress code recepcjonisty, standardy zachowań. Organizacja pracy na recepcji: nadzór dokumentacji, pisanie oficjalnych pism, umiejętność rezerwacji, prawo......

Termin: 30-31.01.2019 | 27-28.02.2019 | 27-28.03.2019 | 24-25.04.2019 | 29-30.05.2019 Liczba godzin: 15 godzin dydaktycznych Cena: 350 zł Program szkolenia: Umiejętność przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem. Prowadzenie odpowiednich dokumentacji danych osobowych. Prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych. Standardy ochrony danych osobowych w UE. Obowiązki osób chroniących......

Termin: 4-7.02.2019 | 4-7.03.2019 | 15-18.04.2019| 6-9.05.2019 | 10-13.06.2019 Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych Cena: 280 zł (osoby indywidualne) 560 zł netto (osoby delegowane z firm) Program szkolenia: Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji o funduszach, programach i konkursach dotyczących projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Fundusze......

Termin: 9-10.01.2019 | 5-6.02.2019 | 5-6.03.2019 | 10-11.04.2019| 8-9.05.2019 | 12-13.06.2019 Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych Cena: 276 zł (osoby indywidualne) Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli uczestnikom: dowiedzieć się jak czytać sygnały płynące z rynku i jak przygotować dobry biznes plan, krok po kroku zapoznać się......

Termin: 15-16.01.2019 | 13-14.02.2019 | 13-14.03.2019 | 24-25.04.2019 | 15-16.05.2019 | 26-27.06.2019 Liczba godzin: 12 godzin lekcyjnych Cena: 296 zł (netto) osoby indywidualne 380 zł (netto) osoby delegowane z firm 190 zł studenci Adresaci: Specjaliści PR, specjaliści ds. reklamy i marketingu, rzecznicy prasowi firm i urzędów......

Termin: 16-17.01.2019 | 20-21.02.2019 | 13-14.03.2019 | 17-18.04.2019| 15-16.05.2019 | 05-06.06.2019 Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych Cena: 240 zł (osoby indywidualne) 480 zł netto (osoby delegowane z firm) Program szkolenia: Kwalifikacje a kompetencje Metody rekrutacji Oferty pracy Curriculum Vitae i list motywacyjny Rozmowa kwalifikacyjna (przygotowanie,......

Termin: 7-8.11.2018 |30-31.01.2019 | 6-7.02.2019 | 6-7.03.2019 | 23-24.04.2019| 22-23.05.2019 | 12-13.06.2019 Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych Cena: 750 zł Adresaci: Specjaliści marketingu, sprzedaży, osoby odpowiedzialne za wizerunek firmy, promocje i reklamę oraz osoby zainteresowane skutecznością działań w Internecie. Cel szkolenia: Uczestnicy szkolenia poznają odpowiedzi......

Termin: 23-24.01.2019 | 20-21.03.2019 | 24-25.04.2019| 22-23.05.2019 | 19-20.06.2019 Liczba godzin: 30 godzin dydaktycznych Cena: 400 zł (osoby indywidualne) 800 zł (osoby delegowane z firm) Cel szkolenia: Każdy uczestnik szkolenia wyposażony zostanie w wiedzę z zakresu prawa pracy i jego wymiaru praktycznego dla zarządzania firmą,......

Termin: 13-14.02.2019 | 15-16.03.2019 | 12-13.04.2019 | 17-18-.05.2019 | 26-27.06.2019 Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych Cena: 276 zł (netto) osoby indywidualne 496 zł (netto) osoby delegowane z firm Cel: Poznanie charakterystyki wystąpień publicznych Przedstawienie zasad przeprowadzania profesjonalnych wystąpień publicznych Zapoznanie uczestników z podstawowymi zadami budowania......

Termin: 29-31.10.1018| 20-22.11.1018 |22-24.01.2019 | 12-14.03.2019 | 16-19.04.2019| 21-24.05.2019| Liczba godzin: 50 godzin dydaktycznych Cena: 952 zł (osoby indywidualne) 1100 zł netto (osoby delegowane z firm) Program szkolenia Budowanie relacji z grupą: nawiązywanie relacji trenerskiej, doskonalenie umiejętności efektywnej komunikacji (aktywne słuchanie, techniki zadawania pytań, parafraza,......

Termin: 23-24.10.2018 Liczba godzin: 12 godzin lekcyjnych Cena: 276 zł (osoby indywidualne) 350 zł (osoby delegowane z firm) Cel: Uczestnik szkolenia pozna: koncepcje nowoczesnego przywództwa, podstawy motywowania pracowników, znaczenie komunikacji w relacjach interpersonalnych, znaczenie pracy zespołowej dla efektywności, techniki zarządzania konfliktem w zespole, aspekty komunikacji......

Termin: 24-25.10.2018 Liczba godzin: 12 godzin lekcyjnych Cena: 276 zł (osoby indywidualne) 350 zł (osoby delegowane z firm) Program szkolenia POZNAJ KONSEKWENCJE STRESU DLA ŻYCIA I NAUCZ SIĘ RADZIĆ SOBIE Z NIM: źródła i objawy stresu, pozytywne i negatywne aspekty stresu, prawidłowości w powstawaniu stresu,......

Termin: 27-28.11.2018 Liczba godzin: 12 godzin lekcyjnych Cena: 276 zł (osoby indywidualne) 350 zł (osoby delegowane z firm) Cel: POZNAJ METODY UŁATWIAJĄCE KOMUNIKACJĘ: Pokonywanie barier, Komunikacja niewerbalna, Budowanie pozytywnego nastawienia odbiorcy, Mówienie „nie” w sposób pozytywny, Sytuacje konfliktowe – jak je rozwiązywać, Prezentacja przejrzysta i......

Termin: 13-14.02.2019 | 13-14.03.2019| 16-17.04.2019 | 5-6.06.2019 Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych Cena: 276 zł (osoby indywidualne) 400 zł (osoby delegowane z firmy) Program szkolenia:  Podstawowe informacje o biznesplanie.  Cele tworzenia biznesplanu.  Struktura biznesplanu.  Sporządzanie poprawnego biznesplanu krok po kroku – zasady: Analiza marketingowa: analiza......

Termin: 24-25.01.2019 | 7-8.02.2019 | 6-7.03.2019 | 23-24.04.2019| 9-10.05.2019 | 26-27.06.2019 Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych Cena: 296 zł (osoby indywidualne) 380 zł (osoby delegowane z firm) Program szkolenia Konferencje w pracy Specjalisty ds. PR. Tajemnica skutecznych sprostowań. Prawo (w) Sieci. Social media, marketing szeptany......

Termin: 24-25.10.2018|4-5.12.2018 |  23-24.02.2019 | 12-13.03.2019 | 24-25.04.2019| 18-9.05.2019 | 19-20.06.2019 Liczba godzin: 12 godzin dydaktycznych Cena: 280 zł (osoby indywidualne) 560 zł (osoby delegowane z firm) Cel szkolenia: Podniesienie standardów zarządzania zasobami ludzkimi oraz zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestnicy nabędą......

Termin: 6-7.02.2019 | 13-14.03.2019 | 17-18.04.2019 | 15-16.05.2019 | 19-20.06.2019 Liczba godzin: 15 godzin dydaktycznych Cena: 300 zł Program szkolenia: Zdefiniowanie celów strategicznych w hotelarstwie. Technika zarządzania w hotelarstwie. Planowanie strategiczne w hotelarstwie. Podstawowa organizacja pracy hotelu. Sposoby motywowania pracowników. Kontrola pracowników. Identyfikacja stylów zarządzania.......