SzkolenieDatyCena
PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE 2016 -100
BEZPIECZNY URZĘDNIK W CYBERPRZESTRZENI -100
BITCOIN -100
Błędy w procesie udzielania i realizacji zamówień publicznych oraz ich konsekwencje -100
Działania windykacyjne, a bezpieczeństwo aktywów firm i zagrożenie dla kadry. Sposoby współpracy i stosowania zabezpieczeń. -100
Elementy kultury w biznesie -100
Ekonomia i Finanse -100
Finanse dla niefinansistów – rachunkowość menadżerska w pigułce -100
Grupa kapitałowa – aspekty organizacyjne, prawne i finansowe -100
Kadry/ Human Resources (HR) -100
Karty zgłoszeń -100
KODEKS PRACY 2016 ISTOTNE ZMIANY ORAZ INTERPRETACJE -100
Kodeks Spółek Handlowych – interpretacja zapisów. Spółki osobowe -100
Kodeks Spółek Handlowych – interpretacja zapisów. Łączenie, Podział i Przekształcenie spółek -100
Kodeks Spółek Handlowych – interpretacja zapisów. Spółka akcyjna -100
Kodeks Spółek Handlowych – interpretacja zapisów. Spółki kapitałowe -100
Kompetencje Biura Zarządu a właściwe funkcjonowanie spółek kapitałowych -100
Kompetencje i rola Asystenta Biura Zarządu i Rady Nadzorczej spółki w świetle Kodeksu Spółek Handlowych -100
Kompetencje i rola Asystenta Biura Zarządu i Rady Nadzorczej spółki w świetle KSH -100
Kompetencje i rola Asystenta Biura Zarządu i Rady Nadzorczej spółki w świetle KSH -100
Kompleksowe zarządzanie dokumentacją, jej przechowywanie, zasady oraz procedury -100
Kontrola zarządcza jako narzędzie kierowania jednostką sektora finansów publicznych -100
Analiza ekonomiczna w Controllingu – kompendium dla menadżerów -100
Kooperacja i współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw -100
KURS TRENERSKI – TRAIN THE TRAINER DLA KADRY KIEROWNICZEJ I SPECJALISTÓW -100
Logistyka w przedsiębiorstwie -100
Budowanie autorytetu menadżera i kadry zarządzającej -100
Motywowanie oraz system wynagradzania pracowników -100
Najnowsze zmiany przepisów o pracownikach samorządowych -100
Nowelizacja Kodeksu Pracy od 2017 r.- praktyczne aspekty -100
Marketing/ PR/ Obsługa klienta -100
Oferta edukacyjno-rekreacyjna dla grup przebywających na wyjazdach integracyjnych -100
Efektywne zarządzanie -100
Zarządzanie spółką publiczną (S.A.) – podstawy prawne, zadania, praktyka -100
Pomoc publiczna w funkcjonowaniu przedsiębiorstw komunalnych -100
Prawne i formalne aspekty windykacji -100
Prawo gospodarcze -100
PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE 2016 -100
Prawo zamówień publicznych – najnowsze zmiany i aktualny stan prawny -100
Łączenie, podział i przekształcenie spółek -100
Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową -100
Public Relations w firmie. Warsztaty medialne dla działów PR -100
Rekrutacja i selekcja pracowników – zastosowanie efektywnych metod i technik -100
Rola wizerunku firmy w relacjach z klientami -100
Komunikacja w firmie – kreatywne sposoby na jej poprawę -100
Biuro Zarządu / Sekretariat -100
Sekretariat jako Biuro Zarządu -100
Skuteczny handlowiec – warsztaty sprzedażowe -100
Psychologia obsługi klienta – najważniejsze elementy -100
Specjalista ds. kadr i płac -100
Specjalista ds. Personalnych/HR (z elementami treningu interpersonalnego) -100
Spółka akcyjna – powstanie oraz zasady funkcjonowania -100
Spółka z o.o. – powstanie oraz zasady funkcjonowania -100
Strategie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w firmie – inwestycja w pracownika -100
Szkolenie i rozwój pracowników TRENER WEWNĘTRZNY -100
Szkolenie i rozwój pracowników TRENER WEWNĘTRZNY -100
Trening skutecznych negocjacji – czyli jak zwiększyć sprzedaż bez zmiany personelu -100
Treningi grupowe -100
Warsztaty komunikacji i kierowania -100
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA -100
Prawo i Zarządzanie -100
Zarządzanie spółką użyteczności publicznej – praktyczne stosowanie zmian prawnych w obszarze gospodarki komunalnej -100
Zarządzanie wynagrodzeniem – nowoczesna polityka płacowa firmy -100
Zarządzanie Zespołem -100
Zasady pisania i redagowania pism urzędowych -100

Print Friendly, PDF & Email