SzkolenieDatyCena
PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE 2016
BEZPIECZNY URZĘDNIK W CYBERPRZESTRZENI
BITCOIN
Błędy w procesie udzielania i realizacji zamówień publicznych oraz ich konsekwencje
Działania windykacyjne, a bezpieczeństwo aktywów firm i zagrożenie dla kadry. Sposoby współpracy i stosowania zabezpieczeń.
Elementy kultury w biznesie
IV. Ekonomia i Finanse
Finanse dla niefinansistów – rachunkowość menadżerska w pigułce
Grupa kapitałowa – aspekty organizacyjne, prawne i finansowe
V. Kadry/ Human Resources (HR)
Karty zgłoszeń
KODEKS PRACY 2016 ISTOTNE ZMIANY ORAZ INTERPRETACJE
Kodeks Spółek Handlowych – interpretacja zapisów. Spółki osobowe
Kodeks Spółek Handlowych – interpretacja zapisów. Łączenie, Podział i Przekształcenie spółek
Kodeks Spółek Handlowych – interpretacja zapisów. Spółka akcyjna
Kodeks Spółek Handlowych – interpretacja zapisów. Spółki kapitałowe
Kompetencje Biura Zarządu a właściwe funkcjonowanie spółek kapitałowych
Kompetencje i rola Asystenta Biura Zarządu i Rady Nadzorczej spółki w świetle Kodeksu Spółek Handlowych
Kompetencje i rola Asystenta Biura Zarządu i Rady Nadzorczej spółki w świetle KSH
Kompetencje i rola Asystenta Biura Zarządu i Rady Nadzorczej spółki w świetle KSH
Kompleksowe zarządzanie dokumentacją, jej przechowywanie, zasady oraz procedury
Kontrola zarządcza jako narzędzie kierowania jednostką sektora finansów publicznych
Analiza ekonomiczna w Controllingu – kompendium dla menadżerów
Kooperacja i współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw
KURS TRENERSKI – TRAIN THE TRAINER DLA KADRY KIEROWNICZEJ I SPECJALISTÓW
Logistyka w przedsiębiorstwie
Budowanie autorytetu menadżera i kadry zarządzającej
Motywowanie oraz system wynagradzania pracowników
Najnowsze zmiany przepisów o pracownikach samorządowych
Nowelizacja Kodeksu Pracy od 2017 r.- praktyczne aspekty
VI. Marketing/ PR/ Obsługa klienta
Oferta edukacyjno-rekreacyjna dla grup przebywających na wyjazdach integracyjnych
II. Efektywne zarządzanie
Zarządzanie spółką publiczną (S.A.) – podstawy prawne, zadania, praktyka
Pomoc publiczna w funkcjonowaniu przedsiębiorstw komunalnych
Prawne i formalne aspekty windykacji
VII. Prawo gospodarcze
PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE 2016
Prawo zamówień publicznych – najnowsze zmiany i aktualny stan prawny
Łączenie, podział i przekształcenie spółek
Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową
Public Relations w firmie. Warsztaty medialne dla działów PR
Rekrutacja i selekcja pracowników – zastosowanie efektywnych metod i technik
Rola wizerunku firmy w relacjach z klientami
Komunikacja w firmie – kreatywne sposoby na jej poprawę
III. Biuro Zarządu / Sekretariat
Sekretariat jako Biuro Zarządu
Skuteczny handlowiec – warsztaty sprzedażowe
Psychologia obsługi klienta – najważniejsze elementy
Specjalista ds. kadr i płac
Specjalista ds. Personalnych/HR (z elementami treningu interpersonalnego)
Spółka akcyjna – powstanie oraz zasady funkcjonowania
Spółka z o.o. – powstanie oraz zasady funkcjonowania
Strategie Zarządzania Zasobami Ludzkimi w firmie – inwestycja w pracownika
Szkolenie i rozwój pracowników TRENER WEWNĘTRZNY
Szkolenie i rozwój pracowników TRENER WEWNĘTRZNY
Trening skutecznych negocjacji – czyli jak zwiększyć sprzedaż bez zmiany personelu
IX. Treningi grupowe
Warsztaty komunikacji i kierowania
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
I. Prawo i Zarządzanie
Zarządzanie spółką użyteczności publicznej – praktyczne stosowanie zmian prawnych w obszarze gospodarki komunalnej
Zarządzanie wynagrodzeniem – nowoczesna polityka płacowa firmy
V. Zarządzanie Zespołem
Zasady pisania i redagowania pism urzędowych

Print Friendly, PDF & Email