SzkolenieDatyCena
BIOLOGIA marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r.
październik 2019 r. - styczeń 2021 r.
BIOLOGIA I GEOGRAFIA DLA NAUCZYCIELI marzec 2019 r. - styczeń 2021 r.
październik 2019 r. - czerwiec 2021 r.
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE marzec 2019 r. - styczeń 2021 r.
październik 2019 r. - czerwiec 2021 r.
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r.
październik 2019 r. - styczeń 2021 r.
GEOGRAFIA marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.
październik 2018 r. - czerwiec 2019 r.
HISTORIA marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r.
październik 2019 r. - styczeń 2021 r.
TYFLOPEDAGOGIKA marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r.
październik 2019 r. - styczeń 2021 r.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ listopad 2019 r. - kwiecień 2020 r.
marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI wrzesień 2019 r. - czerwiec 2020 r.
INFORMATYKA marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r.
październik 2019 r. - styczeń 2021 r.
SURDOPEDAGOGIKA marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.
październik 2019 r. - czerwiec 2020 r.
TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.
październik 2019 r. - czerwiec 2020 r.
KADRY I PŁACE marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.
październik 2019 r. - czerwiec 2020 r.
NAUCZANIE PROGRAMOWANIA W PRZEDSZKOLU I W EDUKACJI WSZCZESNOSZKOLNEJ marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.
październik 2019 r. - czerwiec 2020 r.
NEURODYDAKTYKA Z ELEMENTAMI TUTORINGU I MENTORINGU marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.
październik 2019 r. - czerwiec 2020 r.
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI marzec 2020 r. - czerwiec 2021 r
październik 2019 r. - styczeń 2021 r.
Studia podyplomowe
LOGOPEDIA marzec 2019 r. - styczeń 2021 r.
październik 2019 r. - czerwiec 2021 r.
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA – EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r.
październik 2019 r. - styczeń 2021 r.
PEDAGOGIKA PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r.
październik 2019 r. - styczeń 2021 r.
DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHOPEDAGOGICZNA marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r.
październik 2019 r. - styczeń 2021 r.
WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO marzec 2020 r. - czerwiec 2021 r
październik 2019 r. - styczeń 2021 r.
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r.
październik 2019 r. - styczeń 2021 r.
WYCHOWANIE FIZYCZNE marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r.
październik 2019 r. - styczeń 2021 r.
BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r.
październik 2019 r. - styczeń 2021 r.
PLASTYKA , WIEDZA O KULTURZE – ORGANIZACJA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH wrzesień 2019 r. - styczeń 2021 r.
SZKOŁA TRENERÓW – DYPLOMOWANY TRENER wrzesień 2019 - czerwiec 2020
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r.
październik 2019 r. - styczeń 2021 r.
RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r.
październik 2019 r. - styczeń 2021 r.
Print Friendly, PDF & Email