SzkolenieDatyCena
BIOLOGIA marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r.
październik 2019 r. - styczeń 2021 r.
2900 zł netto/os. -200
BIOLOGIA I GEOGRAFIA DLA NAUCZYCIELI marzec 2019 r. - styczeń 2021 r.
październik 2019 r. - czerwiec 2021 r.
3900 zł netto/os. -100
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE marzec 2019 r. - styczeń 2021 r.
październik 2019 r. - czerwiec 2021 r.
3900 zł netto/os. -100
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r.
październik 2019 r. - styczeń 2021 r.
2700 zł netto/os. 90
GEOGRAFIA marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.
październik 2018 r. - czerwiec 2019 r.
2900 zł netto/os. -100
HISTORIA marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r.
październik 2019 r. - styczeń 2021 r.
2900 zł netto/os. -100
TYFLOPEDAGOGIKA marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r.
październik 2019 r. - styczeń 2021 r.
2400 zł netto/os. -100
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ listopad 2019 r. - kwiecień 2020 r.
marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.
2600 zł netto/os. 100
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI wrzesień 2019 r. - czerwiec 2020 r.
3400 zł netto/os. 60
INFORMATYKA marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r.
październik 2019 r. - styczeń 2021 r.
2500 zł netto/os. -100
SURDOPEDAGOGIKA marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.
październik 2019 r. - czerwiec 2020 r.
2900 zł netto/os. -100
TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.
październik 2019 r. - czerwiec 2020 r.
3100 zł netto/os. 75
KADRY I PŁACE marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.
październik 2019 r. - czerwiec 2020 r.
55
NAUCZANIE PROGRAMOWANIA W PRZEDSZKOLU I W EDUKACJI WSZCZESNOSZKOLNEJ marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.
październik 2019 r. - czerwiec 2020 r.
3400 zł netto/os. -100
NEURODYDAKTYKA Z ELEMENTAMI TUTORINGU I MENTORINGU marzec 2019 r. - styczeń 2020 r.
październik 2019 r. - czerwiec 2020 r.
2900 zł netto/os. -100
PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI marzec 2020 r. - czerwiec 2021 r
październik 2019 r. - styczeń 2021 r.
2900 zł netto/os. -100
LOGOPEDIA marzec 2019 r. - styczeń 2021 r.
październik 2019 r. - czerwiec 2021 r.
5600 zł netto/os. -100
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA – EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r.
październik 2019 r. - styczeń 2021 r.
3200 zł netto/os. 70
PEDAGOGIKA PRACY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r.
październik 2019 r. - styczeń 2021 r.
2700 zł netto/os. 80
DIAGNOZA I TERAPIA PSYCHOPEDAGOGICZNA marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r.
październik 2019 r. - styczeń 2021 r.
65
WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO marzec 2020 r. - czerwiec 2021 r
październik 2019 r. - styczeń 2021 r.
3400 zł netto/os. -100
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r.
październik 2019 r. - styczeń 2021 r.
2900 zł netto/os. -100
WYCHOWANIE FIZYCZNE marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r.
październik 2019 r. - styczeń 2021 r.
2900 zł netto/os. -100
BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r.
październik 2019 r. - styczeń 2021 r.
2600 zł netto/os. 95
PLASTYKA , WIEDZA O KULTURZE – ORGANIZACJA ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH wrzesień 2019 r. - styczeń 2021 r.
-100
SZKOŁA TRENERÓW – DYPLOMOWANY TRENER wrzesień 2019 - czerwiec 2020
-100
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r.
październik 2019 r. - styczeń 2021 r.
2800 zł netto/os. 85
RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA marzec 2019 r. - czerwiec 2020 r.
październik 2019 r. - styczeń 2021 r.
2500 zł netto/os. -100
Print Friendly, PDF & Email