>>INFORMATOR OŚWIATOWY
STUDIA PODYPLOMOWE 2020/21<<

 

 

NAZWA KIERUNKU

OPŁATA

CZAS TRWANIA

1.

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową​​

3200 zł

18 miesięcy (wrzesień 2020-marzec 2022)

2.

Doradztwo zawodowe​

3500 zł

18 miesięcy (wrzesień 2020-marzec 2022)

3.

Informatyka

3500 zł

18 miesięcy (wrzesień 2020-marzec 2022)

4.

Organizacja i zarządzanie oświatą

2800 zł

12 miesięcy (wrzesień 2020-wrzesień 2021)

5.

Przygotowanie pedagogiczne

3500 zł

18 miesięcy (wrzesień 2020-marzec 2022)

6.

Logopedia 

4500 zł

24 miesiące (wrzesień 2020-wrzesień 2022)

7.

Logopedia – studia dla pedagogów specjalnych

3700 zł

24 miesiące (wrzesień 2020-wrzesień 2022)

8.

Pedagogika resocjalizacyjna​​

4500 zł

18 miesięcy (wrzesień 2020-marzec 2022)

9.

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

4000 zł

18 miesięcy (wrzesień 2020-marzec 2022)

10.

Pedagogika korekcyjna (Terapia pedagogiczna) – studia dla pedagogów specjalnych

3500 zł

18 miesięcy (wrzesień 2020-wrzesień 2022)

11.

Arteterapia

4500 zł

18 miesięcy (wrzesień 2020-marzec 2022)

12.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

4500 zł

18 miesięcy (wrzesień 2020-marzec 2022)

13.

Edukacja i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – studia dla pedagogów specjalnych

3500 zł

18 miesięcy (wrzesień 2020-marzec 2022)