Studia podyplomowe

wpis w: Aktualności, Studia Podyplomowe | 0

 

REKRUTACJA  TRWA!

PROMOCJA  !!!

NA WYBRANE KIERUNKI DO 31 STYCZNIA !!!

 

    i      

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAJĄ NA STUDIA PODYPLOMOWE !!!

 

Do ceny każdego kierunku studiów należy doliczyć opłatę wpisową w wysokości 160 zł.
» Przygotowanie pedagogiczne
3000 zł
2000 zł
» Organizacja i zarządzanie oświatą
2800 zł
1800 zł
» Surdopedagogika
2900 zł
1900 zł
» Tyflopedagogika
2900 zł
1900 zł
» Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
3200 zł
3200 zł
» Pedagogika pracy opiekuńczo-wychowawczej
2900
1900 zł
» Diagnoza i terapia psychopedagogiczna
3400 zł
2400 zł
» Logopedia
5600 zł
5600 zł
» Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
3400 zł
3400 zł
» Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
3400 zł
2400 zł
» Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
2800 zł
1800 zł
» Plastyka i wiedza o kulturze – organizacja zajęć artystycznych
3400 zł
2900 zł
» Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
3400 zł
2400 zł
» Informatyka
3000 zł
2000 zł
» Neurodydaktyka z elementami tutoringu i mentoringu
3400 zł
2400 zł
» Resocjalizacja i socjoterapia
3000 zł
2000 zł
» Szkoła trenerów – Dyplomowany Trener
4300 zł
3300 zł
» Biologia
3400 zł
2400 zł
» Geografia
3400 zł
2400 zł
» Biologia i Geografia dla nauczycieli
4500 zł
4500 zł
» Historia
3400 zł
2400 zł
» Wychowanie Fizyczne
2900 zł
1900 zł
» Edukacja dla bezpieczeństwa i Wiedza o społeczeństwie
4500 zł
3500 zł
» Kadry i Płace
3400 zł
2400 zł