Wypalenie zawodowe i stres – sposoby przeciwdziałania

Wypalenie zawodowe i stres – sposoby przeciwdziałania

Termin: 10.11.2017 | 07.03.2018 | 22.05.2018 Nr szkolenia: 1725/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 100 zł
Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół.
Forma zajęć: Wykład, warsztaty
Cele kształcenia:
  • Nabywanie umiejętności rozpoznawania stresu, przyczyn wypalenia zawodowego
Treści kształcenia:
  • Stres i wypalenie zawodowe nauczyciela
  • Czynniki stresujące
  • Negatywne sposoby radzenia sobie ze stresem (rutyna, unikanie wsparcia społecznego, depersonalizacja)
  • Pozytywne strategie zapobiegania czynnikom stresującym
  • Dbałość o higienę psychiczną na co dzień poprzez ruch, wypoczynek, otoczenie, relaks, akceptację siebie, twórczość, inicjatywę
  • Edukacja i rozwijanie takich umiejętności jak: komunikacja interpersonalna, asertywność, kompetencje wychowawcze
  • Harmonijne życie (Desiderata)
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki.)

zapisy [printfriendly]