STOP CYBERPRZEMOCY – JAK PRZECIWDZIAŁAĆ?

STOP CYBERPRZEMOCY – JAK PRZECIWDZIAŁAĆ?

Termin:

10.10.2019| 14.11.2019 |

Nr szkolenia: 1503/O/15/16
Liczba godzin:

4

Cena:

140 zł

Adresaci:

Dyrektorzy placówek,  nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy oraz rodzice

Forma zajęć:

Wykład

Cele kształcenia:
  • Zwrócenie uwagi na problem cyberprzemocy w społeczności szkolnej

  • Nabycie umiejętności reagowania na akty cyberprzemocy.

  • Nabycie umiejętności umożliwiające rozpoznawanie ofiar cyberprzemocy.

  • Umiejętność prowadzenia działań zapobiegających cyberprzemocy.

Treści kształcenia:

Cyberprzemoc:

a) czym jest i jak ją zdiagnozować?

b) skala zagrożenia

Różnice pomiędzy cyberprzemocą a przemocą tradycyjną.

Osobowości podatne na bycie ofiarą przemocy.

Poprawa bezpieczeństwa dzieci w zakresie;

a) cyberprzemocy,

b) kradzieży pieniędzy  w Internecie,

c) utraty prywatności,

d) treści szkodliwych i nielegalnych,

e) zagrożeń dla komputera i urządzeń mobilnych,

Rola opiekunów podczas zjawiska cyberprzemocy:

a) odpowiednia rozmowa,

b) pomoc psychologa,

c) kontakt z prawnikiem,

d) kontakt z konsultantem Helpline.org.pl,

e) kontakt ze szkołą,

f) zabezpieczenie dowodów.

Jak powinni zachować się świadkowie sytuacji związanej z cyberprzemocą?

Praca z ofiarą cyberprzemocy.

Tworzenie szkolnej strategii radzenia sobie z cyberprzemocą i zagrożeniami płynącymi z mediów.

Miejsce:

Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o.

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na terenie Państwa.


zapisy
Print Friendly, PDF & Email