Statut placówki oświatowej

Statut placówki oświatowej

Termin: 14.09.2017 godz. 16.00 Nr szkolenia: 1705/O/17/18
Liczba godzin: 4
Cena: 220 zł
Adresaci: Nauczyciele, kadra kierownicza
Forma zajęć: Konwersatorium, ćwiczenia
Cele kształcenia:
  • Nabycie umiejętności prawidłowego konstruowania i nowelizacji statutu szkoły lub placówki w oparciu o aktualne przepisy prawne
Treści kształcenia:
  • Podstawy prawne tworzenia statutu szkół różnych typów, ośrodków opiekuńczo – wychowawczych i innych placówki oświatowych, stan prawny dotyczący stanu na dzień 1 września 2017r.
  • zastosowanie technik prawodawczych w tworzeniu statutu
  • schemat statutu 8-letniej szkoły podstawowej, przedszkola oraz branżowej szkoły I stopnia
  • szczegółowe zapisy w statucie, ich analiza na przykładowych rozwiązaniach
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizowania na terenie placówki)

zapisy [printfriendly]