Sposób na tabliczkę mnożenia

Sposób na tabliczkę mnożenia

Termin: 28.09.2017| 23.11.2017| 20.03.2018 Nr szkolenia: 1770/O/17817
Liczba godzin: 4
Cena: 100 zł
Adresaci: Nauczyciele nauczania zintegrowanego, pedagodzy, rodzice uczniów klas I-III, nauczyciele szkół specjalnych oraz wszyscy zainteresowani nauczaniem tabliczki mnożenia nowymi metodami
Forma zajęć: Wykład, ćwiczenia
Cele kształcenia:
  • Praktyczne sposoby uczenia się tabliczki mnożenia dla wzrokowców, słuchowców i kinestetyków
Treści kształcenia:
  • Strategie oraz style uczenia się wzrokowców, słuchowców i kinestetyków wykorzystanych do pracy z książką Iwony Dziuby pt. „Sposób na tabliczkę mnożenia”€, Wydawnictwo SKRZAT, Kraków 2001
  • Przebieg lekcji na przykładzie mnożenia przez 7 wykorzystującej różne możliwości uczenia się mnożenia m.in. swobodne teksty do ilustracji mnożenia danej liczby, tabelę oraz oś liczbową uwzględniającą wyniki mnożenia danej liczby, piosenkę oraz szyfr obrazkowy wyników tabliczki mnożenia utrwalającej mnożenie, kolorowankę według klucza kolorów, rymowankę tabliczki mnożenia.
Miejsce: Sale wykładowe ODU „CENTRUM IB” Sp. z o.o. (możliwość organizacji na terenie placówki)

zapisy [printfriendly]