PUBLIC RELATIONS – warsztaty dla kadry menadżerskiej

PUBLIC RELATIONS – warsztaty dla kadry menadżerskiej

Termin:

24-25.04.2019 | 15-16.05.2019 | 26-27.06.2019

Liczba godzin:

12 godzin lekcyjnych

Cena: 296 zł (netto) osoby indywidualne
380 zł (netto) osoby delegowane z firm
190 zł studenci
Adresaci:

Specjaliści PR, specjaliści ds. reklamy i marketingu, rzecznicy prasowi firm i urzędów oraz wszystkie osoby odpowiedzialne za kreowanie wizerunku firmy na zewnątrz.

Cel szkolenia:

• Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi aspektami kreowania tożsamości i tworzenia wizerunku firmy.

• Uczestnicy szkolenia zyskają wiedzę niezbędną do przygotowania strategii PR firmy, zostaną uwrażliwieni na rolę kreowania pozytywnego wizerunku w odniesieniu do pracowników, co przekładać się będzie na kontakty zewnętrze firmy.

Program szkolenia

1. Public Relations, a marketing:
• Pojęcie marketingu.
• Definicja Public Relations.
• Mylenie PR z marketingiem.
• Uwarunkowania PR, przyczyny narodzin i wykorzystania w zarządzaniu

2. PR jako narzędzie do komunikacji z otoczeniem:
• Co to jest otoczenie organizacji lub jednostki i jej wizerunek.
• Podstawowe obszary PR.
• Tożsamość , reputacja , wizerunek.
• Elementy budowania dobrych stosunków z otoczeniem

3. Cele PR w komunikacji z otoczeniem:
• Cele PR w komunikacji z klientami.
• Cele PR w komunikacji z otoczeniem rządowym.
• Cele PR w komunikacji z pracownikami.
• Cele PR w komunikacji z innymi elementami otoczenia

4. Narzędzia PR:
• Komunikacja wewnętrzna – wewnętrzny PR.
• Audyt komunikacyjny.
• Media relations.
• Lobbing

5. Formy PR:
• Organizacja eventów.
• Sponsoring.
• Rzecznik prasowy.
• Inne formy PR

6. Czarny PR:
• Negatywna kampania wyborcza.
• Czarny PR a etyka.
• Skutki czarnego PR dla przedsiębiorstwa

7. e-PR:
• Internet jako medium w PR.
• Narzędzia E-PR.
• Cele e-PR

8. Zarządzanie PR:
• Pojęcie zarządzania PR.
• Kwalifikacja i kompetencje pracowników PR.
• Zadania i pozycja działu PR w firmie.
• Dobór pracowników i środków.


zapisy


Print Friendly, PDF & Email